Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Wie blaast het zand uit de financieringsmotor van het MKB?

De financiering van het MKB is toe aan vernieuwing

Financiers zijn sinds de bankencrisis in 2008 terughoudender geworden in hun kredietverstrekking aan het MKB. Het MKB heeft juist in economisch moeilijke tijden behoefte aan wat extra financiële bijval. Vanuit de politiek komt ook de roep om maatregelen en de discussie wordt zo verder aangezwengeld. Zonder tot creatieve oplossingen te komen, blijven belangenbehartigers van beide kampen elkaar de bal toespelen. De conclusie: er zit zand in de financieringsmotor van het MKB. Maar waar zit het zand precies en hoe krijgen we het eruit?

Het is duidelijk dat er geen gemakkelijke en direct toepasbare oplossing voorhanden is. Iets wat tientallen jaren geleden is ontstaan lost zich niet vanzelf op. Er vallen globaal toch drie oplossingsrichtingen te onderkennen verdeeld over drie beroepsgroepen, namelijk:

  • Banken;
  • Accountants;
  • Intermediairs.

In dit artikel wordt de moeizame financiering van het MKB onder de loep genomen. Er wordt dieper ingegaan op het probleem zelf, het ontstaan ervan, maar ook mogelijke oplossingen.