Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Whitepaper Verbonden Partijen

Wat zijn de voordelen van samenwerken met Verbonden Partijen?

Een Verbonden Partij draagt zorg voor activiteiten waarvan de gemeente heeft besloten dat:

 • Zij het niet langer zelf willen uitvoeren,
 • Zij de activiteit niet volledig willen uitbesteden aan de markt.

Verbonden Partijen staat voor privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin een gemeente of provincie zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Hierbij betekent het bestuurlijk belang dat de lokale overheid zeggenschap heeft door vertegenwoordiging in het bestuur of via stemrecht. Bij het financiële belang gaat het over het voor de Verbonden Partij beschikbaar stellen van financiële middelen vanuit de locale overheid.

Enkele veel voorkomende activiteiten die worden belegd in Verbonden Partijen zijn:

 • Zorg, inkomen en activering
 • Belastingen
 • Ondersteunende processen zoals: financiën, personeel, ICT en facilitaire zaken.
 • Basisregistraties

De voordelen van Verbonden Partijen
Er zijn verschillende voordelen die kunnen worden behaald met Verbonden Partijen. Zo is er bijvoorbeeld bij publiekrechtelijke Verbonden Partijen meer aandacht voor democratische controle en verantwoording. Dit kan leiden tot verbeterde en versterkte transparantie. Hieronder staan nog een aantal voordelen van samenwerking met Verbonden Partijen beschreven:

 • Risicospreiding
 • Efficiëntievoordeel
 • Kennisvoordeel
 • Continuïteit
 • Katalysatorfunctie
 • Bestuurlijke kracht en effectiviteit

Meer te weten komen over de bovenstaande voordelen? Lees meer over de onderwerpen in de volledige whitepaper.

Download de whitepaper
Kom in deze whitepaper meer te weten over Verbonden Partijen en de voordelen, maar ook valkuilen die het met zich mee brengt. Naast de voordelen en valkuilen gaat de whitepaper dieper in op de geschiedenis van Verbonden Partijen en wat voor gevolgen het in de praktijk met zich mee brengt. Download geheel vrijblijvend de whitepaper!