Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Whitepaper Procesmanagement: Het ideale proces

5 uitdagingen bij procesmanagement

De implementatie van ‘het ideale proces’ is voor veel bedrijven moeilijk te realiseren. Maar wat is nu eigenlijk het ideale proces? Procesmanagement kan een bedrijf veel opleveren, maar een perfect bedrijf bestaat niet.  Om goed te presteren is het van belang dat de processen op orde zijn en moeten de processen continu aangepast kunnen worden aan de behoeftes van de klant en/of omgeving. Deze whitepaper gaat dieper in op de uitdagingen bij een succesvolle implementatie van procesmanagement.

Procesmanagement is een traject vol uitdagingen
Bij de implementatie van procesmanagement komen een aantal uitdagingen kijken. Vijf van deze uitdagingen zijn:

 1. Vermijd eenzijdige focus of kortetermijnvisie
 2. Bedenk goed of modellering zin heeft
 3. Ga na tot welk detailniveau u wilt gaan.
 4. Bedenk goed wie de eigenaar is en wat zijn/haar rol is.
 5. Maak een keuze voor verdergaande standaardisatie of professionele vrijheid.

Hieronder staan twee van de 5 uitdagingen toegelicht:

 1. Eenzijdige focus of kortetermijnvisie
  Eenzijdige acties zoals analyses en verbeteracties richten zich voornamelijk op het oplossen van één specifiek probleem. Hierdoor kunnen kleine brandjes wel geblust worden, maar er ontstaat geen structurele verbetering. Bij een kortetermijnvisie kijkt de organisatie vooral naar het voorkomen van kosten en het realiseren van kortetermijnwinst. Hierdoor worden de processen minder bekeken vanuit de lange termijn en vanuit een integrale invalshoek.  
   
 2. Heeft modellering zin?
  Om het inzicht in de processen te vergroten is modellering een handig middel om te gebruiken. Het proces van modelleren helpt bij het maken van aanpassingen in beleid en uitvoering. Procesmodelleringstools kunnen helpen bij het zichtbaar maken en analyseren van verspilling in bijvoorbeeld Lean trajecten.

Download de whitepaper
Download geheel vrijblijvend de volledige whitepaper over procesmanagement. De whitepaper gaat dieper in op de bovenstaande 2 uitdagingen en de overige 3 uitdagingen. Naast deze uitdagingen bij procesmanagement gaat de whitepaper ook nog in op een succesvol praktijkvoorbeeld.

 

Download de whitepaper
Download