Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Whitepaper Management Rapportage

Rapportages zijn essentieel!

Wanneer er wordt gevraagd om informatie is het belangrijk dat uitsluitend de waarheid aan het licht komt. Rapportages kunnen over verschillende lagen in de  organisatie gaan. Te denken valt aan het operationeel niveau, het tactisch niveau en het strategisch niveau.

Een belangrijke vraag die gesteld moet worden is: “wat levert het op?”. Hoeveel moet er worden geïnvesteerd om analyses te kunnen maken en welk rendement komt hier uit voort?

Vaak worden geautomatiseerde systemen gebruikt om rapportages te maken. Het kan voorkomen dat hierdoor niet overal de begrippen FTE, omzet, kosten en winst worden gehanteerd. Het doel is om te komen tot één nieuw rapportagesysteem. Hierin worden vier fases onderkend:

  • Opstellen business requirements en architectuur
  • Ontwerpen en bouwen van de rapportage-omgeving
  • Bouwen en testen van de rapportages
  • Uitrollen en onderhouden van de rapportage-omgeving

Lees gratis de volledige whitepaper waarin uiteengezet wordt hoe kan worden gekomen tot een eenduidige rapportage. Hierin is het van belang dat altijd en alleen de waarheid op tafel komt.