Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Whitepaper management informatie in de zorg

Is de juiste en volledige Management Informatie beschikbaar?

Zorginstellingen worden steeds meer vraaggestuurde organisaties waarin de vraag van de klant centraal staat. De verandering van aanbodgestuurd naar vraaggericht vraagt veel veranderingen van zorginstellingen. Hierdoor staat de samenhang tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en de samenhang tussen de bedrijfsniveaus onder druk.  

Een steeds veranderende regelgeving vraagt veel van de flexibiliteit van de zorginstellingen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
  • Het invoeren van informatiebeveiliging (NEN7510)
  • AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR)
  • De invoering van het zorg-zwaartepakket (ZZP)
  • Het toevoegen van de huisvestingscomponent

Al deze ontwikkelingen brengen veel veranderingen mee. Niet alleen veranderingen in de interne bedrijfsprocessen, maar ook veranderingen over de hele zorgketen. Om de processen tijdig bij te sturen, af te stemmen en uiteindelijk te laten slagen moet er juiste en volledige Management Informatie beschikbaar zijn.

Lees de volledige whitepaper “Management Informatie zorginstellingen” wat dieper in gaat op de bovenstaande punten, maar ook op het inzicht in veranderingen. Verder komen de diverse valkuilen en moeilijkheden naar voren, waarbij alertheid op zijn plaats is.