Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Whitepaper: Kwaliteit in de zorg

De kwaliteit van zorg verbeteren met een kwaliteitssysteem

De beleving van de kwaliteit van zorg  is erg belangrijk. Zowel de zorgvrager als de zorgverlener weten hoe belangrijk het is dat er kwalitatief goede zorg geleverd wordt. Onder werken aan kwaliteit valt ook het implementeren van een kwaliteitssysteem:

  • Het vastleggen van processen
  • Het systematisch toetsen van kwaliteit in de vorm van audits en tevredenheidsonderzoeken
  • Het blijven anticiperen op cliëntwensen en nieuwe inzichten
  • Het continue verbeteren

Zorginstellingen hebben de keuze uit meerdere kwaliteitsmodellen. Kies voor een model dat het beste past bij de identiteit van de instelling. Er zijn specifiek zorggerichte modellen zoals: HKZ, Keurmerk in de Zorg, Prezo, NIAZ. Er zijn ook niet branche gerichte of sector afhankelijke modellen zoals: ISO en INK. Bij alle kwaliteitsmodellen is het van belang dat de processen beschreven worden, deze cyclisch te evalueren en continue te verbeteren.

Lees gratis de volledige whitepaper “Kwaliteit in de zorg” waarin het procesgericht denken volgens de kwaliteitscyclus van Deming beschreven staat. Verder gaat de whitepaper dieper in op procesmanagement, het beschrijven van de processen en procesmodelleersessies.

 

Download de whitepaper
Download