Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Whitepaper Informatiebeveiliging

Hoe beperk ik de risico’s zonder de maatregelenbrij?

Na veel uitstel besluiten bedrijven eindelijk iets te doen aan de informatiebeveiliging. Dit komt meestal terecht op het bordje van de IT-afdeling.  Zij zijn immers toch verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging? Hierna verdwijnt meestal de rapportage en een spreadsheet in een archief. Natuurlijk gaat het niet altijd zo, maar bij veel organisaties wel. Informatiebeveiliging betreft niet alleen de IT-afdeling. Het gaat ook om een bewustwordingsproces op gang brengen in de organisatie, hierbij tellen papieren en ruimtes in gebouwen ook mee.

De aanpak
De belangrijkste standaard op het gebied van informatiebeveiliging van dit moment is de ISO27001/2. Voor de gezondheidszorg is dat de NEN7510-2011. De aanpak is onderverdeeld in twee fasen:

  1. De ‘Denk-fase’: de benodigde analyses en rapportages
  2. De ‘Doen-fase’: het implementeren van het ontwerp

Download de whitepaper
Download geheel vrijblijvend de whitepaper ‘informatiebeveiliging’ waarin dieper wordt ingegaan op de maatschappelijke ontwikkelingen. Verder gaat de whitepaper dieper in op de stappen in de aanpak.