Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Whitepaper continuïteitsplanning

Business Continuity Planning tijdens calamiteit kan kosteneffectief zijn

Een calamiteit kan het voortbestaan van uw organisatie in gevaar brengen of de herstelperiode kan exorbitant lang duren. De Innervate methode reduceert de impact van een calamiteit en handhaaft de continuïteit van uw bedrijfsprocessen tegen aannemelijke kosten.

De kern van de Innervate methode is het opstellen van een Business Impact Analyse (BIA), waarbij de bedrijfsprocessen centraal staan. De scope is daarbij primair uitval, veroorzaakt door uitval van IT middelen. BIA is een onderdeel van Business Continuïty Planning, evenals Disaster Recovery Planning (DRP). In de BIA wordt bepaald wat de impact van een calamiteit op de bedrijfsprocessen is en in de DRP worden de recovery-scenario’s geschreven.

Op een gestructureerde en beproefde wijze wordt een analyse uitgevoerd op de relatie tussen bedrijfsprocessen en IT middelen en de impact die calamiteiten daarop kunnen hebben. In het kort komt de Innervate-methode op het volgende neer:

  • Bepaal de kwetsbaarheid van bedrijfsprocessen
  • Bepaal welke calamiteiten kunnen plaatsvinden en met welke kans
  • Bepaal welke schade iedere calamiteit kan uitoefenen op de continuïteit van bedrijfsprocessen
  • Bepaal of de procesuitval ten gevolge hiervan groter is dan de kritische grens
  • Bepaal aan de hand van kosten van maatregelen en kans van voorkomen van een calamiteit of ingrijpen wenselijk is.

Download de volledige whitepaper 'Continuïteitsplanning' en lees verder over calamiteiten, BCP en verschillende aanpakken voor BIA.