Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

What’s next? De burger natuurlijk!

Op de dag dat het eerste kievitsei in Ede wordt
gevonden, rij ik naar een congrescentrum in dezelfde stad. Het is
net lente, de zon schijnt en achter het glas van mijn auto is het
goed toeven. Op het programma staat het jaarlijkse evenement GBIdag
2013 van Oranjewoud: een event voor alle gebruikers van de
beheersoftware GBI voor de openbare ruimte. Het thema is ‘What’s
next?’.

Wim Sneep, adviesgroepmanager Assetmanagement bij Oranjewoud,
roept in zijn opening op deze vraag gezamenlijk te beantwoorden;
een relevante vraag nu het integraal sturen op de openbare ruimte
mogelijk is en gemeenten voor grote financiële uitdagingen staan.
Als antwoord op de vraag denk ik dat het tijd is om inwoners op een
meer directe wijze bij het proces te betrekken. Dat vraagt een
flinke portie lef en de vaardigheid om inwoners daadwerkelijk
deelgenoot te maken. Wil je actief burgerschap en zelfbeheer in de
openbare ruimte stimuleren, dan is het zaak om de betrokkenen
dezelfde taal te laten spreken en ervoor te zorgen dat inwoners
mede-eigenaar worden van de buitenruimte. Dit is met de huidige
techniek eenvoudiger geworden. In mijn presentatie ‘Burgers aan de
knoppen’ op de GBIdag heb ik laten zien dat het met de Burgerschouw
App mogelijk is om grote groepen inwoners te betrekken bij de
beoordeling van de openbare ruimte, zonder dat daar veel werk bij
komt kijken; gewoon met een smartphone, tablet of achter de pc
thuis.

Gemeenschappelijke taal
Door inwoners zelf te laten schouwen, neem je ze mee in de
verschillende aspecten van het onderhoud van de openbare ruimte.
Omdat ze zelf aan de slag gaan, zijn het ook hun resultaten. De
belevenis is dus totaal anders dan wanner ze een presentatie
bijwonen of een boek vol cijfers gepresenteerd krijgen. Met de
Burgerschouw App breng je diegenen die verantwoordelijk zijn voor
het onderhoud en de gebruikers van de openbare ruimte dichter bij
elkaar. De app creëert als het ware een gemeenschappelijk taal.
Deze taal is nodig, want kwaliteit kun je niet alleen op technische
aspecten beoordelen, het hangt ook af van de waarde die de
gebruiker eraan toekent. Na de schouw is het daarom belangrijk
gezamenlijk de resultaten en eventuele uitdagingen (zoals de
huidige bezuinigen) te bespreken – het liefst in de wijk zelf.
Doordat inwoners het proces zelf hebben doorgemaakt, is de kans
groot dat ze zich ook zelf verantwoordelijk voelen. De uitkomsten
worden zo eerder geaccepteerd. Bovendien, wie weet komen inwoners
met oplossingen die de gemeente zelf nog niet had bedacht. Een
mooie opstap naar zelfbeheer in de openbare ruimte.

Door deze manier van werken en door direct met inwoners in
gesprek te gaan, komt de gemeente in de gewenste regisseursrol waar
Stefan Nienhuis van gemeente Rheden in zijn bijdrage voor pleitte,
namelijk – zoals hij zo mooi stelde – ‘samen in formatie’ waardoor
je veel meer bereikt.