Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Wetgeving en rechtspraken over elektronische gegevensverwerking

Cloud computing: recht en archivering

Cloud computing is de drijvende kracht achter veel van de elektronische toepassingen van vandaag. Zo ook voor opslag en archivering. Met deze nieuwe cloud-ontwikkelingen ontstaat er wel veel discussie over informatiebeveiliging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ondertussen stellen zowel de Europese als de Nederlandse wetgeving en buitengewone rechtspraken verschillende voorschriften aan elektronische gegevensverwerking.

De Europese wetgeving voor archivering
De Europese en Nederlandse wetgeving verstaan onder een persoonsgegeven: ‘elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Deze whitepaper gaat dieper in op de Europese en Nederlandse wetgeving, de algemene verordening gegevensbescherming, verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten en richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging.

Wetgeving uit Nederland voor archivering
Door alle wetgevingsregels uit de Europese Unie zouden we bijna vergeten dat Nederland een soevereine staat is en zelf mag besluiten tot het maken van een autonome wetgeving.

  • Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens
  • Wet meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid

Lees in de volledige whitepaper een aantal voorbeelden die de bovenstaande wetgevingen nader verklaren.

Baanbrekende rechtspraken op het gebied van archivering
Deze whitepaper gaat dieper in op twee baanbrekende rechtspraken die invloed hebben gehad op elektronische gegevensverwerking. De volgende rechtspraken kwamen naar voren:

  • Safe Harbour ongeldig
  • Geen aansprakelijkheid voor door crash verloren data

Wilt u meer te weten komen over deze rechtspraken of over de Europese of Nederlandse wetgeving? Download geheel vrijblijvend de volledige whitepaper en kom meer te weten over recht en archivering.