Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Wet poortwachter toepassen in uw organisatie

3 HR-processen om ziekteverzuim te verminderen

Elke organisatie die één of meerdere medewerkers in dienst heeft, heeft weleens te maken met ziekteverzuim. Als een medewerker niet kan werken vanwege ziekte, is het van belang dat de verantwoordelijke HR-managers weten hoe zij de Wet poortwachter moeten toepassen. Met deze 3 processen weet u zeker dat alle rechten en plichten die gelden voor zowel de werknemer als de werkgever worden nageleefd.

Wat is de Wet poortwachter eigenlijk?

Deze wet is erop gericht om zieke werknemers weer zo snel en verantwoord mogelijk te laten terugkeren op de werkvloer. Het opstellen van een plan van aanpak voor re-integratie is er daar één van. In het plan staat bijvoorbeeld of er aanpassingen in de werkzaamheden of de werkplek nodig zijn, of dat de medewerkers bepaalde therapie moet volgen.

De 3 fases van de ziekteduur

Grof gezegd deelt de Wet poortwachter de hele ziekteperiode op in 3 verschillende fases. Dit zijn:

  1. Fase 1: week 1 t/m 8
  2. Fase 2: week 8 t/m 52 – 1e ziektejaar
  3. Fase 3: het 2e jaar van het verzuim

In elk van de drie fases gaan weer nieuwe eisen van kracht die de HR-manager moet naleven. Ook moet de werknemer zelf een aantal stappen zetten. We lichten hier alvast fase 1 van de ziekteperiode toe.  

Wat schrijft de Wet poortwachter voor in fase 1 van het ziekteverzuim?

De planning voor fase 1 ziet er dan als volgt uit:

  • Na 7 dagen: ziekmelden bij ARBO
  • Na 6 weken: medewerker uitnodigen voor consult
  • Uiterlijk in de 6e ziekteweek: probleemanalyse
  • Uiterlijk in de 8e ziekteweek:  plan van aanpak opstellen

Wet poortwachter toepassen in uw organisatie en HR-processen

Download deze uitgebreide procesbeschrijving om te weten wat u als werkgever moet doen als één van uw medewerkers ziek is, en wanneer. Ook wordt duidelijk op welk moment u bepaalde acties van uw zieke medewerker kunt vragen die moeten bijdragen aan zijn of haar terugkeer. De grafische weergave van alle 3 de HR-processen biedt u een leidraad in elk van de 3 fases van de periode van afwezigheid.

 

Download de whitepaper
Download