Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Wet poortwachter: HRM-proces voor ziekteverzuim

Ziek- en herstelmelden conform wettelijke verplichtingen

Het ziekteverzuim proces is één van de meest gebruikte HRM-processen in organisaties. Daarbij komen veel verplichtingen kijken, maar ook rechten voor zowel de zieke werknemer als de werkgever. Deze zijn vastgelegd in de Wet poortwachter. Is in jouw organisatie iedereen op de hoogte wie er verantwoordelijk is voor het ziek- en betermelden van medewerkers?  

Wat is de Wet poortwachter?

De wet verbetering poortwachter is in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim te verminderen. Zowel werkgevers als werknemers hebben een aantal wettelijke verplichtingen. Deze verplichtingen gaan al in vanaf de eerste week dat de werknemer ziek is.

De rechten en plichten van werkgever en werknemer

Als een werknemer ziek wordt, heeft deze bepaalde rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet poortwachter. Dat geldt ook voor de werkgever. Wist je bijvoorbeeld dat een werkgever niet mag vragen naar wat de zieke medewerker precies heeft? De werkgever mag wél vragen wanneer hij of zij verwacht weer aan het werk te kunnen. Ook moet de werkgever een verzuimdossier bijhouden en bent je verplicht ten minste één keer in de zes weken contact te onderhouden met de zieke. En vanaf wanneer moet de werkgever eigenlijk de Arbodienst inschakelen? En een plan van aanpak voor herstel opstellen?

Stappenplan ziek- en herstelmeldingen

Download hier de stap-voor-stap procesbeschrijving voor ziekteverzuim en lees wat, wanneer en voor wie verplicht is. Ook vind je in deze whitepaper twee voorbeeldformulieren: één voor ziekmelding en één voor herstelmelding.