Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Werkt u al gebeurtenisgericht?

Vorige week stond er in de haven van Scheveningen een schip in brand. Ik woon daar om de hoek. Ondanks het lekkere weer heb ik de ramen en deuren toch maar dicht gedaan. Samen met de hulpdiensten spelen gemeenten een belangrijke rol bij het bestrijden van dergelijke calamiteiten. Maar stel nu dat er behalve dat schip ook een loods of restaurant op de kade geheel of gedeeltelijk in vlammen was opgegaan. Dat zou gevolgen hebben voor de vastgoedregistraties. Die gebeurtenis had bovendien geleid tot weer andere gebeurtenissen die ook verwerkt moeten worden. Denk aan de sloop van het object en het verlenen van een bouwvergunning voor iets nieuws. ’n Ingewikkelde administratie! Of kan het ook automatisch?

Allerlei gebeurtenissen in de werkelijke wereld leiden tot aanpassing van de gegevens in de verschillende basisregistraties. Een gebeurtenis kan meerdere (bron-)systemen raken. Voor beheerders en gebruikers van registraties als de WOZ, de BGT en de BAG is het belangrijk dat zij de gebeurtenissen in hun bronsystemen steeds tijdig en efficiënt kunnen verwerken. Daarmee blijven de gegevens actueel binnen de organisatie en via de Landelijke Voorzieningen ook voor andere overheden.

Gelet op de slinkende budgetten wilt u als gemeente de processen rondom uw registratieve taken zo efficiënt mogelijk invullen. U bent daarom al volop bezig met zaakgericht werken. Maar werkt u ook al gebeurtenisgericht? Waarom is dat efficiënt en hoe bespaart u daar tijd en kosten mee?

Efficiënt beheer van registraties
Stel, u bent binnen uw organisatie beheerder van één of meerdere van die vastgoedregistraties. Ontvangt u altijd op tijd en automatisch het signaal dat u een mutatie moet verwerken? Kunt u dat daarna snel en met slimme (GIS-)functies uitvoeren? Combineert uw software bij elkaar horende mutaties, zodat u het voorgestelde eindresultaat alleen hoeft te accorderen?

Uit ervaring weet u immers dat gebruiksdoelen in de BAG in veel gevallen automatisch af te leiden zijn en dat er in 80% van de gevallen er geen twijfel is over welk type WOZ-deelobject er bij een bepaald BAG-object hoort.

Bespaar tijd en kosten
Werkt het binnen uw gemeente nog niet zo? Neem dan eens contact met mij op. We kunnen u een oplossing bieden die uw Wabo-, BAG-, BRK-, Wkpb-, WOZ- én BGT-processen volledig integreert en stroomlijnt. Eenvoudig en in samenhang, gebruikmakend van uw bestaande vastgoedregistratiesystemen en tegen lage kosten. Hoe die oplossing heet? Key2Gebeurtenissen natuurlijk!