Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Webinar: Sneller innoveren in techniek en bouw door standaardisatie

Projectstandaardisatie voor snellere innovatie

Bedrijven in de sector techniek en bouw zijn hard aan de slag met het realiseren van rendementsverbetering in projecten, de praktijk blijkt weerbarstig en een vergissing zit in een klein hoekje en kan het projectrendement onder druk zetten. Daarnaast moet personeel zo efficiënt mogelijk worden ingezet én nieuw personeel goed worden ingewerkt in de huidige steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Standaardisatie in de projectuitvoering is een doorslaggevend instrument in het efficiënt werken en voorkomen van fouten. Waneer deze basis goed op orde is, ontstaat meer ruimte voor innovatie; om bijvoorbeeld de mogelijkheden van Internet of Things (IoT), Machine Learning en Big Data te benutten.

In dit webinar leert u hoe u uw projectmedewerkers ondersteunt met:

  • Het werken in één centraal beschikbaar en online projectdossier
  • Geïntegreerde communicatie; e-mail, chat, etc
  • Het inzichtelijk maken van de te doorlopen processen in het projectdossier
  • Het verstrekken van details per processtap
  • Visualisatie van de procesvoortgang
  • Goedkeuring van taken
  • Invoeren van de continu verbeteren door ‘lessons learned’

Tot slot is er ook veel voordeel te behalen door feedback uit de uitvoering snel te kunnen verwerken in aangepaste processen en instructies. Zo profiteert u direct van een verbeterd proces.

Na het volgen van dit webinar weet u hoe u door standaardisatie van het projectmanagementproces de projectmedewerkers tijd bespaart en procesoptimalisatie kunt doorvoeren door feedback en ‘continuous improvement’.

 

Bekijk Webcast