Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Webcast: Make IT easy – The Dynamic Desktop

Voordelen van de dynamische desktop uiteengezet

Tegenwoordig ligt de focus behalve op besparen op de kosten ook op thema’s als bewegelijkheid van ICT infrastructuur (agility), kwaliteit van de service en voldoen aan regelgeving (compliance). De dynamische situatie wordt op dit moment als de ideale situatie gezien. De infrastructuur moet zich aanpassen aan de behoefte van de business. Eindklanten willen meer controle hebben vanuit de business.

Desktop en applicaties kunnen gevirtualiseerd aangeboden worden. Gebruikers daarentegen hebben verschillende rollen met verschillende applicaties etc. Daarnaast willen eindgebruikers verschillende apparaten gebruiken. Oplossing hiervoor is een dynamische desktop. Het dynamisch bieden van inhoud van de desktop. Voordelen van deze situatie zijn:

  • Geautomatiseerd beheer
  • Consistent zijn in het beheer
  • Beheer gebaseerd op policy

Runbook Automation zorgt ervoor dat de voorspelbare zaken automatisch aan de eindgebruiker worden geleverd in de dynamische desktop. Daarnaast kunnen additionele diensten worden aangevraagd. Aanbevelingen zijn:

  • Niet alleen focussen op kosten
  • Kies oplossingen die passen in bestaande infrastructuur
  • Stap voor stap te werk gaan
  • Automatiseer (modellen en policies)

Bekijk gratis de webcast van Bob de Kousemaeker van RES Software waarin de dynamische desktop uitgebreid aan bod komt. Daarnaast worden voordelen maar ook achterliggende techniek behandeld alsmede enkele handvatten om stappen te zetten richting een dynamische desktop omgeving. Daarnaast word de waarde van Runbook Automation en Service Orchestration behandeld.