Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Waterschap Aa en Maas vertrouwt voor veilige datacommunicatie

Productieketen optimaliseren met behulp van datacommunicatie

Deze case study gaat in op de datacommunicatie van Waterschap Aa en Maas. Dit waterschap heeft 400 medewerkers en produceert en levert water aan 29 gemeenten in Oost-Brabant. Aa en Maas staat voor innovativiteit en waterbeheer op duurzame wijze. Het waterschap had de wens om de gemalen centraal aan te sturen en de lokale verzameling van informatie voor analyses te verbeteren. Reden om uit te kijken naar een integrale, toekomstvaste oplossing voor datacommunicatie.

Centraal systeem, ondersteund met datacommunicatie
De huidige werkwijze, met autonoom en decentraal functionerende gemalen, kende teveel nadelen. Het verbetertraject had daarom mens-, locatie- en organisatie-onafhankelijk werken als uitgangspunt. Na uitgebreide voorbereidingen besloot Aa en Maas dat er een centraal systeem moest komen om de 109 decentrale systemen te koppelen en zo centrale aansturing en beheer mogelijk te maken. De eisen aan het nieuwe systeem op het vlak van beschikbaarheid en beveiliging waren hoog.

Voor de datacommunicatie zocht Aa en Maas een gespecialiseerde partner, die niet alleen de betrouwbaarheid en veiligheid kon leveren, maar ook in staat was om mee te denken. Met het oog op continuïteit bracht het waterschap de telecommunicatie onder bij een tweede partner.

Datacommunicatie biedt inzicht
Het nieuwe centrale systeem is eerst uitgeprobeerd bij drie gemalen. Na een succesvolle pilot zijn bij 102 gemalen de nieuwe systemen geïmplementeerd en met datacommunicatie ondersteund. De nieuwe omgeving bood direct merkbare voordelen:

  • Continue monitoring van de actuele situatie
  • Direct inzicht in de oorzaak van afwijkingen
  • Zeer korte reactietijd

De datacommunicatie geeft bovendien een veel beter inzicht in alle processen. Waterschap Aa en Maas kan op basis van actuele informatie de keten optimaliseren en bespaart zo tijd en geld. Deze case study beschrijft uitdagingen waar ook andere organisatie mee te maken kunnen hebben. Benieuwd of datacommunicatie ook voor uw organisatie een oplossing is?