Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Wat te doen bij faillissement cloudleverancier?

Maak goede afspraken over continuïteit bij cloudleverancier

Voordat een bedrijf in zee gaat met een cloudleverancier, is het van belang eerst te analyseren welke bedrijfsprocessen in de cloud geplaatst zullen worden. Mocht de cloudleverancier namelijk failliet gaan, dan kan dit grote gevolgen hebben voor de afnemer. Wat er precies gebeurt als een cloudleverancier failliet gaat en wat de risico’s hiervan zijn voor een onderneming wordt in dit artikel beschreven.

Het faillissement van de cloudleverancier kan leiden tot onzekerheid en problemen bij de afnemer. De minister raadde in 2012 naar aanleiding van Kamervragen aan dat afnemers contractuele afspraken met de leveranciers moeten maken over de continuïteit bij faillissementen. Hoeveel zekerheid biedt een dergelijk contract? En wat moet er nu precies in het contract staan?

“Zonder wettelijke regels en contractuele afspraken zijn afnemers volledig afhankelijk van curator”

Vaak is de continuïteit bij faillissement slecht geregeld. En vaak ook bij beëindiging van de overeenkomst. Het is juridisch een ingewikkelde materie die summier of soms helemaal niet wordt geregeld in overeenkomsten. Dit kan als gevolg hebben dat de afnemer bij een faillissement van zijn cloudleverancier aan het kortste eind trekt en met lege handen staat.

Afnemers moeten daarom goede contractuele afspraken maken. Vooral bij bedrijfskritische processen moet de continuïteit goed geregeld zijn. Op zowel technisch, als juridisch vlak. Bij minder kritische processen kan voor een eenvoudigere en goedkopere oplossing gekozen worden. Voor een leverancier kan een goede regeling voor continuïteit een factor zijn waarmee hij zich onderscheidt van de concurrent.

Download het artikel
Download het volledige artikel en lees meer over wat er gebeurt wanneer een cloudleverancier failliet gaat, de technische en juridische gevolgen ervan en wat een afnemer kan doen bij een faillissement van zijn cloudleverancier.

 

Download de whitepaper
Download