Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

“Wat moet ik met Big Data?”

Wekelijks, zo niet dagelijks, zit ik met klanten en prospects rond de tafel. Een vraag die mij vaak wordt gesteld: “Niels, Wat moet ik met Big Data gaan doen?” Mijn antwoord: “Daar móét je helemaal niets mee.”

Functionaliteit voorop
Bent u verbaasd door dit antwoord? Ik zal mijn reactie even toelichten. Ik ben van mening dat ondernemingen Big Data vaak vanuit een verkeerde invalshoek benaderen. U weet wat er in de markt speelt en welke trends niet aan uw neus voorbij mogen gaan, toch? Big Data dient zich dan vanzelf aan. Ik wil hiermee benadrukken dat de bedrijfsdoelstellingen voorop moeten staan, niet de term ‘Big Data’!

Een klassieke case is waarschijnlijk de klantenkaart van veel supermarkten. Zij startten jaren geleden met deze kaart en hadden vooraf nog niet uitgedokterd wat ze precies wilden met de grote bak gegevens die ze zouden gaan vergaren. De vraag ‘Wát willen wij met deze data bereiken?’ had, in mijn opinie, in een eerder stadium beantwoord moeten worden.

Toevoegen van waarde
Bij SAP hebben wij, door jarenlange ervaring in verschillende industrieën, het voordeel dat we weten wat er in de markt speelt. We hebben inzicht in de processen van onze klanten en we weten welke waarde een organisatie uit Big Data kan halen. Op die manier kan ik al vaak tot in detail uitleggen welke toegevoegde waarde bepaalde gegevens hebben en waarmee real-time in kan worden gespeeld op ontwikkelingen in de markt. Dus om terug te komen op de vraag ‘Wat moet ik met Big Data doen?’: ik heb voor onze klanten en prospects vaak wel een vermoeden.

Hoe zorgt u ervoor dat data overzichtelijk blijft?
Ik ben mij ervan bewust dat Big Data ‘Fast, Flex en Simple’ moet zijn. De grote voordelen van Big Data hangen samen met het versnellen van de tijd tussen data ontsluiten en beslissingen nemen. Hier kunnen erg veel, zo niet alle, bedrijfsstrategieën en – visies een voordeel mee behalen. Daar heeft mijn collega Oscar Trompé een interessante blog over geschreven.

Denk bijvoorbeeld eens aan de voordelen die grid data voor de utility-branche opleveren, machinedata voor manufacturing en hoe retail slim om kan gaan met point of sale-data. De kans om direct te kunnen reageren levert ook direct ander inzicht. Verhelp storingen in uw productieprocessen, minimaliseer risico’s en richt uw marketing op een geheel andere wijze in.

Big Data: gemiste kans?
Ik zeg niet dat u de boot hebt gemist op het moment dat u zich nog niet bezighoudt met Big Data, maar u moet zich misschien weleens achter de oren gaan krabben als u meer uitval of afval hebt dan uw concurrent. Wordt het niet eens tijd de efficiency van uw productie te verhogen en gebruik te maken van de big data die uw machines u geven? Zo zijn er wellicht meerdere vraagstukken uit de markt die kunnen worden opgelost met het beschikbaar en inzichtelijk maken van de grote hoeveelheden data die u momenteel verzameld of kunt verzamelen. Wat zijn de ontwikkelingen binnen úw industrie?