Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Wat is het verband tussen domotica, eHealth en telemedicine?

De inzet van nieuwe technologieën in het zorgproces

De zorgbranche ontwikkelt zich in een razend tempo. Er vindt op dit moment dan ook een golf van vernieuwing in de zorg plaats. Dit komt niet  alleen door de zorgfinanciering en de organisatorische veranderingen. Ook technologische vooruitgang op het vlak van ICT zorgt voor verandering. Denk hierbij aan domotica, e-health, m-health en telemedicine en de mogelijkheden die het kan bieden. Deze whitepaper gaat hier dieper op in en geeft een indruk van het domotica, e-health en telemedicine landschap.

Belangrijk is dat zorginstellingen een eigen visie hebben op de inzet van nieuwe technologie binnen het zorgproces. Hierbij moet er aandacht zijn voor de domeinen organisatie, proces en middel (ICT beleid).

“Uit de praktijk blijkt dat het hebben van middelen voor ca. 20-25% bijdraagt aan een oplossing. Anders gezegd: voor iedere euro die aan innovatie (middelen) wordt besteed, zijn circa vier euro nodig voor de vlakken Organisatie (Mensen) en Processen.”

De sociale innovatiekracht van zorginstellingen moet dan wel in ruime mate aandacht krijgen. Daarnaast is een grondige verkenning nodig van de mogelijkheden om moderne technologie succesvol in het zorgproces in te zetten.

Inhoud whitepaper
Deze whitepaper geeft een indruk van de technologische vooruitgang op verschillende terreinen, namelijk:

  • E-Health
  • Telemedicine
  • mHealth
  • Zorg op afstand
  • Domotica intramuraal
  • Domotica extramuraal

Download de whitepaper
Download geheel vrijblijvend de whitepaper “Wat is het verband tussen domotica, e-health en telemedicine?” en lees meer over technologische verandering in de zorg en de mogelijkheden om nieuwe technologieën succesvol in te zetten.

 

Download de whitepaper
Download