Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Wat is de waarde van een akkoord?

Begin april hebben het kabinet en werkgevers en werknemers het
sociaal akkoord gesloten. In dit sociaal akkoord zijn afspraken
gemaakt die haaks staan op het eerder gesloten regeerakkoord. Dit
regeerakkoord was de basis voor gemeenten, en ook voor ons als
leverancier, om de voorbereiding van de decentralisaties (onder
andere de Participatiewet) verder op te pakken. Hier is flink in
geïnvesteerd. Het sociaal akkoord haalt een streep door de
afspraken in het regeerakkoord of zet op zijn minst de rem op een
aantal ontwikkelingen.


Nu blijkt ook nog dat de in het sociaal akkoord gemaakte afspraken
onduidelijk zijn en dat partijen deze verschillend uitleggen. Na
het sluiten van het akkoord stelde de Stichting van de Arbeid
(werkgevers en werknemers) een document op met daarin haar uitleg
van de afspraken. In dit document wordt de rol van gemeenten
ernstig beperkt. Zo geeft het onder andere aan dat UWV en CIZ
samengaan voor de bepaling van de mate van arbeidsgeschiktheid en
de mate van behoefte aan zorg en extra ondersteuning bij het aan
het werk helpen. Ook wordt aangegeven dat er één landelijke
instantie komt voor het doelmatig en rechtmatig verzorgen van
uitkeringen. Het kabinet heeft een brief aan de Tweede Kamer
geschreven, waarin zij de afspraken uitlegt. Deze wijkt op bepaalde
onderdelen af van de uitleg van de sociale
partners.


Onrust

Staatssecretaris Jette Klijnsma heeft er bijna een dagtaak aan om
hier uitleg over te geven en te proberen de onrust weg te nemen. In
een interview met Binnenlands Bestuur geeft ze aan dat er “nogal
wat licht zit tussen beide documenten”. Zo geeft ze bijvoorbeeld
aan dat het nog lang niet zeker is dat het UWV en het CIZ
samengaan, het kabinet zal dit nader bezien. Opvallend is overigens
dat diezelfde Jette Klijnsma in een interview met UWV Magazine
aangaf dat gemeenten de expertise van het UWV moeten gebruiken bij
het uitvoeren van indicaties. Haar voorkeur lijkt mij duidelijk.
Ook medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) worden geconfronteerd met vragen. Bij een
vergadering van Divosa geven ook zij aan dat het voor SZW nog geen
vaststaand feit is dat UWV en CIZ worden samengevoegd. In diezelfde
vergadering geven zij aan dat het sociaal akkoord niet op voorhand
uitgaat van een landelijke backoffice voor de
uitvoering.Zorgakkoord

Pas geleden is er een zorgakkoord gesloten tussen het kabinet en
werkgevers en enkele werknemersverenigingen. Ook in dit akkoord
worden maatregelen uit het regeerakkoord teruggedraaid of
getemporiseerd en ook in dit akkoord lijken nog onduidelijkheden te
zitten. Het is sowieso natuurlijk opvallend dat de grootste vakbond
in de zorg (Abvakabo) haar handtekening niet onder dit akkoord
heeft gezet. Wat is eigenlijk het draagvlak voor een
akkoord?