Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Wat is de kracht van samenwerken?

Samenwerken met HNW in 2 stappen

Voorheen bestond een organisatie uit een groep mensen die fysiek met elkaar werken in dezelfde ruimte. Deze samenwerkingsvorm verdwijnt steeds meer door ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken en online samenwerkingstoepassingen. Dat maakt innovatie, vernieuwing en het oplossen van organisatieproblemen lastiger. Wat is de werkelijke kracht van samenwerken?

Kennis en verbindingen voor HNW

Het corporate brain bestaat uit alle aanwezige kennis en informatie en alle verbindingen hiertussen. Hierdoor is kennis weer toegankelijk, tijds-, plaats- en persoonsonafhankelijk. Dit maakt het voor medewerkers makkelijker om te communiceren en informatie op te doen die andere hebben verzameld en gedeeld.

Voorspelbaarheid of vernieuwing en innovatie

Deze whitepaper geeft verschillende soorten organisaties elk hun eigen kleur. Zo zijn er organisaties die, bijna fabrieksmatig, zijn ingesteld op voorspelbaarheid. Denk hierbij aan het beheersen van de processen en de controle daarop. Dit zijn volgens deze whitepaper sterk blauw gekleurde organisaties. Ofwel: risico’s vermeiden en vooral alle regels en procedures naleven. Een volledig blauwe organisatie werkt echter niet als u in wilt spelen op de veranderingen in de markt. Vernieuwing en innovatie vragen beide creativiteit en vindingrijkheid (het gele deel van de organisatie). Dit kan alleen als medewerkers de ruimte krijgen en optimaal gebruik kunnen maken van hun kracht om te creëren. Lees meer over een combinatie van een blauwe en gele organisatie in de volledige whitepaper.

2 stappen naar een beter gebruik van het corporate brain

Er zijn twee stappen nodig om beter gebruik te maken van ons corporate brain. Deze twee stappen zijn:

  1. Het corporate brain moet gaan leven; Medewerkers moeten elkaar en de benodigde informatie makkelijker kunnen vinden.
  2. Het corporate brain moet gaan opleveren; Om resultaten te bereiken moeten er op strategisch niveau concrete doelstellingen worden ingevoerd.

Connecting the dots: De kracht van samenwerken

Wilt u ook de verbindingen maken en optimaal profiteren van de informatie die al aanwezig is in uw organisatie? Ga vandaag nog aan de slag met deze whitepaper!