Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Wat is beleving van procesmanagement?

Leeft procesmanagement bij organisaties?

Afgelopen zomer heeft Sensus-methode een wereldwijd onderzoek uitgevoerd naar de beleving van procesmanagement in organisaties. Dit onderzoek heeft als doel om een beeld te schetsen over hoe organisaties wereldwijd procesmanagement beleven. Worden medewerkers hierbij betrokken en hoe stuurt het management op processen? De resultaten die uit dit onderzoek naar voren komen kunnen bewustwording creëren bij organisaties om het procesmanagement traject te laten slagen.

Waarom een onderzoek naar de beleving van procesmanagement?
Veel organisaties geven aan dat procesmanagement niet leeft en dat er geen draagvlak voor is in de organisatie. Mensen ervaren de meerwaarde van procesmanagement in de praktijk veelal niet en zien geen directe relatie tussen de gezamenlijk vastgelegde dagelijkse processen. Beschreven processen zijn te abstract, teveel theorie en worden daardoor niet gebruikt. Beleving van procesmanagement gaat over het focussen op de mensen die onderdeel zijn van het proces, die het proces moeten uitvoeren. Het is belangrijk dat zij de voordelen van procesgericht werken daadwerkelijk moeten ervaren. Procesmanagement moet tastbaar en leuk gemaakt worden. Want pas dan gaat procesmanagement leven in de organisatie en plukt men er de vruchten van.

Enkele resultaten
Opvallend in de vergelijking van Nederland met de rest van de wereld is:

  • Draagvlak wordt in Nederland belangrijker gevonden dan in de rest van de wereld. Zelfs 65 % vindt draagvlak zeer belangrijk, tegenover 40 % in de rest van de wereld.
  • Daarentegen, overlegstructuren, het bespreken van processen en verbeterpunten, vindt men in Nederland veel minder belangrijk dan in de rest van de wereld.
  • BPM belevingsfactor: dit is een indicatie van de beleving van procesmanagement in organisaties. Deze is berekend door de scores op de verschillende elementen van beleving bij elkaar op te tellen. De BPM Belevingsfactor is een gemiddeld 5,4 op schaal van 10. We kunnen stellen dat procesmanagement redelijk wordt beleefd.

Download het rapport
Download geheel vrijblijvend het volledige rapport over de beleving van procesmanagement. Dit rapport gaat onder andere dieper in op de resultaten, en geeft een aanbeveling over hoe organisaties meer profijt kunnen halen uit procesmanagement.