Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Wat brengt Microsoft ons in 2018?

Wat is er, behalve de bekende buzzwords, nog meer gaande?

In 2017 hebben een aantal ‘buzzwords’ het IT-landschap weten te kenmerken. Denk hierbij aan robotisering, blockchain en Internet of Things (IoT), maar er is nog veel meer gaande. Zeker Microsoft richt zijn blik graag vooruit en in deze blog licht Lourens Siderius, Business Development Manager bij ETTU, zijn acht belangrijkste voorspellingen toe. Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd, kunnen organisaties zich klaarmaken voor 2018!

Codeless en serverless applicaties ontwikkelen

Microsoft heeft aangegeven zwaar in te zetten op het codeless en serverless beschikbaar maken van bouwstenen voor applicaties. “Codeless, letterlijk ‘zonder code’, houdt in dat iemand zonder technische achtergrond, maar juist vanuit een functioneel perfectief applicaties kan ontwikkelen die zijn of haar werk ondersteunen. Denk hierbij aan het IFTTT-principe (If This Then That): wanneer er vanuit de ene applicatie een verandering plaatsvindt, moet een vooraf gedefinieerde actie in een ander systeem erop volgen”, aldus Lourens. Om dit goed in te richten, heeft Microsoft onder andere Logic Apps in het leven geroepen. Door vanuit een functionele invalshoek de business te benaderen, wordt het met Logic Apps erg gemakkelijk om de gewenste acties daadwerkelijk in te richten.

Wanneer men juist een applicatie wilt bouwen om een bepaald proces voor klanten in te richten, kan gebruik gemaakt worden van serverless bouwstenen. Men bouwt zelf de interface van de app, maar bepaalde belangrijke elementen zoals authenticatie, foutafhandeling en opslag worden vanuit Azure al kant-en-klaar aangeboden. Zo wordt het heel makkelijk om een app te bouwen die veilig en volledig geïntegreerd is, zonder dat hier veel extra maatwerk bij komt kijken. Aan de achterkant wordt de data meteen goed in Azure verwerkt, zodat er meer tijd besteed kan worden aan het vormgeven van de app zoals je eindgebruikers deze te zien krijgen. ETTU heeft in januari 2018 ook een hackaton georganiseerd met codeless en serverless ontwikkelen.

Marktplaatsen voor Office 365 en Azure

Voor zowel Office 365 als voor Azure is er een Marketplace waar Microsoft Partners hun producten kunnen aanbieden. Op deze manier kunnen ook andere organisaties profiteren van de oplossingen die de Partners hebben gebouwd en geïmplementeerd. Nu maakt Microsoft het verplicht voor hun Partners om producten aan te bieden in deze Marketplace. Zo wordt het aanbod steeds groter en kwalitatief sterker, omdat alleen de beste applicaties hoog in de zoekresultaten terecht komen.

“Met Debble Workplace, de oplossing voor sociaal intranet van ETTU, voldoen wij al aan deze eis, maar we werken natuurlijk aan nog meer oplossingen zodat niet alleen onze klanten, maar ook anderen kunnen profiteren van onze producten”, legt Lourens uit.

Debble Workplace

Machine Learning neemt een grote vlucht

Machine Learning, het ingeven van data in een systeem die daar vervolgens zelf conclusies uit trekt, belooft een grote vlucht te gaan nemen in 2018. Op dit moment werkt Office 365 Graph al veelal vanuit zelf aangeleerde algoritmes. Het ziet welke afspraken je vandaag hebt staan en met wie de afspraak is en waar het over gaat. Wanneer er eerder documenten zijn uitgewisseld met ditzelfde onderwerp, zorgt Graph ervoor dat deze bovenaan staan in de suggesties voor documenten voor die dag. Zo wordt het vinden van benodigde data kinderlijk eenvoudig gemaakt.

“Machine Learning heeft in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt”, legt Lourens uit. “Jaren geleden begon het met ‘was’: je apparaten konden registeren waar je was geweest, in welke documenten je hebt gewerkt en het kon data synchroniseren. Inmiddels zitten we veelal in ‘kennen’, dit houdt in dat systemen voorspellingen gaan doen over wat jij interessant zou kunnen vinden of waar je nu behoefte aan hebt. De volgende stap is ‘wees mij, waar systemen op basis van historische gegevens dezelfde acties gaan uitvoeren die jij eerder zelf handmatig hebt uitgevoerd.”

In combinatie met Logic Apps (zie het eerste punt), is Machine Learning een zeer interessante ontwikkeling. Een voorbeeld van hoe het toegepast kan worden: wanneer iemand een video uploadt binnen het intranet, gaat het systeem automatisch op zoek naar gezichten in deze video en koppelt deze aan de namen die elders op het intranet te vinden zijn, bijvoorbeeld in een smoelenboek. Uiteraard is dit slechts een voorbeeld van een leuke toepassing, maar er zijn vele functionaliteiten te ontdekken waarin handelingen die nu nog handmatig uitgevoerd moeten worden, uiteindelijk volledig geautomatiseerd kunnen worden.

Azure Information Protection (AIP) en documentherkenning

Net als Machine Learning een onderdeel is van Artificial Intelligence (AI), vallen ook AIP en verbeterde documentherkenning onder deze noemer. Met de komst van de GDPR in mei 2018 zijn veel bedrijven druk bezig met het inrichten van hun juridische structuur, maar hier volgen ook technische aanpassingen uit. Lourens licht toe: “Een slimme oplossing binnen Azure is AIP die herkent wanneer er in een document gevoelige informatie staat, zoals een BSN, bankrekeningnummer, naam van een klant of medewerker, en deze automatisch volgens vooraf ingestelde regels classificeert. Ook wanneer een email gestuurd wordt met dit document in de bijlage naar iemand die niet de juiste rechten heeft om de inhoud te mogen bekijken, zal de zender hiervan op de hoogte gebracht worden.”

Azure Information Protection (AIP) en documentherkenning

Ook de functie van documentherkenning wordt sterk verbeterd binnen Azure. Zo kan het nog beter herkennen welk soort document is toegevoegd. De mogelijkheden hiervoor binnen Azure Information Protection zijn eindeloos. Bijvoorbeeld: wanneer er een document genaamd ‘KvK uittreksel’ wordt geüpload, herkent Azure niet alleen het soort document aan de titel, maar het scant ook de inhoud. Zo kan het zien tot wanneer deze geldig is en updatet vervolgens de lijst waarin deze informatie over klanten wordt bijgehouden. Het kan zelfs een stap verder gaan en een vooraf gedefinieerde tijd voor het verlopen van het uittreksel een bericht sturen naar de klant met de vraag of hij een nieuwe versie wilt opsturen, welke vervolgens weer dezelfde procedure doorloopt. Hiermee wordt een hoop handwerk bespaard en zal de informatie te allen tijde up-to-date zijn.

Augmented reality

Augmented reality is in de afgelopen jaren vooral bekend geworden als leuke gimmick binnen de gaming-industrie. Het meest bekende voorbeeld hiervan is Pokemon Go, waar men de Pokemon op de telefoon zag weergegeven in de ‘echte’ wereld. Nu zijn er ook op zakelijk vlak vele toepassingen te verzinnen voor deze technologie. “Denk hierbij aan een technische helpdesk die op afstand mee kan kijken naar de handelingen en realtime advies kan geven” vertelt Lourens. “Hoeveel geld, tijd en energie kan er niet bespaard worden wanneer experts thuis met een HoloLens dezelfde training kunnen bieden aan collega’s aan de andere kant van de wereld in plaats van er continu heen te vliegen?”

Maar het kan ook een grote impact hebben op veiligheidsvraagstukken. Door met een HoloLens door een ruimte heen te lopen en gevaarlijke onderdelen te highlighten en taggen, zodat anderen het kunnen oplossen, kunnen er geen miscommunicaties meer ontstaan. Of denk aan een toepassing voor een head-up display (HUD) voor motorrijders. Zij zien belangrijke informatie geprojecteerd op hun vizier, zodat ze hun ogen niet meer van de weg af hoeven te wenden. Bovendien kunnen daar ook slimme toepassingen voor gemaakt worden: wanneer de rijder links kijkt, maar er ontstaat rechts een potentieel gevaarlijke situatie, kan er een signaal afgegeven worden waardoor de motorrijder snel kan ingrijpen.

De HoloLens, het Mixed Reality device van Microsoft

Cognitive computing

De allereerste computers werden alleen uitgerust met een toetsenbord. Pas later werd een muis toegevoegd aan de standaarduitrusting van een computer. Met de introductie van mobiele telefoons zijn touchscreens gemeengoed geworden en ook sommige laptops kunnen met behulp van touch bediend worden. In de laatste jaren is ook de stem als besturing steeds meer ingeburgerd door de introductie van bijvoorbeeld Siri en Cortana. Deze manier van besturen voelt als een erg natuurlijke manier, omdat er vaak ook ‘reasoning’ is ingebouwd: het weergeven van menselijke emoties als blijheid en compassie. Onder Cognitive Computing verstaan we niet alleen voice als gesproken tekst, maar ook geschreven, zoals bij chatbots die soms niet van echte mensen te onderscheiden zijn.

“We gaan vanaf 2018 steeds meer samenwerken met computers in plaats van ze alleen maar commando’s te geven. Dankzij de slimme voorspellingen in Graph en de steeds beter wordende AI binnen Microsoft, wordt het niet ondenkbaar dat we gaan overleggen met computers en ze steeds meer gaan behandelen als mensen”, blikt Lourens vooruit.

Agile samenwerken vraagt een Agile werkomgeving

Nu steeds meer organisaties de Agile manier van werken hebben omarmd, blijkt de inrichting van het IT-landschap vaak nog een beperkende factor te zijn. Wanneer snel teams worden gevormd om een klein project te draaien, is het belangrijk dat zij net zo goed met elkaar kunnen overleggen als wanneer het om een omvangrijker project gaat. En wanneer het project is afgerond of wordt besloten het niet voort te zetten, moet de omgeving snel kunnen worden afgesloten, terwijl de belangrijke documenten wel nog inzichtelijk blijven. Microsoft Teams is een perfect voorbeeld van hoe snel een omgeving ingericht kan worden. Omdat het al geïntegreerd is in de bestaande SharePoint of Office 365-omgeving, is elk nieuw Team snel ingericht en kan het veilig gebruikt worden omdat het gestoeld is op de security policies die in Azure en of Office 365 zijn bepaald.

Agile samenwerken vraagt een Agile werkomgeving

Lourens is erg enthousiast over deze snelle manier van werken: “Microsoft Teams is nu ongeveer een jaar geleden uitgerold en heeft in deze korte tijd zijn waarde absoluut laten zien. De afwachtende beginperiode is voorbij en Teams is nu een volwaardige speler ten opzichte van alle andere applicaties. Wat ons betreft wordt 2018 het jaar van Teams, Agile werken, korte iteraties en snel beslissingen kunnen nemen.”

Office 365 wordt steeds meer een commodity

Met alle continue verbeteringen die Microsoft implementeert, in combinatie met alle nieuwe producten die verkrijgbaar zijn en nog komen in de Marketplace, wordt het steeds makkelijker om alle benodigde functionaliteiten voor een soepele bedrijfsvoering bij Microsoft te beleggen. Vanuit andere veel voorkomende systemen worden koppelingen gemaakt met de Microsoft omgeving, dus hoeft ook daar geen maatwerkoplossing meer voor te komen. “Zeker met de standaard templates die beschikbaar zijn binnen Power Apps en Flow, wordt het verwerken van bijvoorbeeld verlofaanvragen en ziekmeldingen een fluitje van een cent. Zo worden interne processen steeds verder geautomatiseerd waardoor er voor onze klanten tijd en energie overblijft voor de focus op hun core business”, aldus Lourens.

Lourens ziet ook hoe het aanbod voor een ongetraind oog er overweldigend uit kan zien: “Met al deze mogelijkheden die Microsoft biedt en daarnaast nog alle apps die de Partners aanbieden, kan het aanbod groots en onoverzichtelijk lijken. Gelukkig houdt ETTU alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en helpen we organisaties met een soepele transitie naar de cloud. Wij kijken naar elke organisatie op zichzelf, naar welke bouwstenen er al worden gebruikt en welke simpel geïmplementeerd kunnen worden. Vervolgens nemen we steeds kleine stappen naar de introductie van een volgende applicatie, zodat iedereen in de organisatie meegenomen wordt in alle veranderingen.”