Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Wanneer is IDaaS interessant voor uw organisatie?

Cloud Identity Service als alternatief voor IAM

De afkorting IDaaS staat voor ‘Identity as a Service’. Hiermee wordt gedoeld op een authenticatie infrastructuur welke wordt onderhouden en gehost door een cloud service provider. Via IDaaS wordt IAM functionaliteit naar de cloud gebracht.

3 IDaaS Scenario’s

In deze webcast van IBM wordt uitgebreid aandacht besteed aan 3 IDaaS-scenario’s. Achtereenvolgens worden behandeld: 

  • Scenario 1: IAM voor werknemers die gebruik maken van SaaS apps
    Dit is het meest voorkomende scenario. Werknemers willen in toenemende mate snel een eenvoudig toegang tot hun SaaS applicaties, zoals Salesforce en Office 365.
  • Scenario 2: IAM voor consumenten
    IAM voor consumenten is een geheel ander scenario. Belangrijke verschillen ten op zichtte van IAM voor werknemers is onder meer; de grotere schaal, het gebruik IOT en de focus op het individu i.p.v. de onderneming.
  • Scenario 3: Fully Featured IAM
    In dit scenario gericht op de werknemer komt alles samen, met alle mogelijke functionaliteiten. Daarin zit bijvoorbeeld Social Identity en SaaS, maar bijvoorbeeld ook het kunnen aanmaken van accounts gebaseerd op rollen en connectie met traditionele applicaties.

Afwegingen en keuzes bij IDaaS

Bekijkt de webcast om meer te leren wanneer IDaaS interessant kan zijn voor uw organisatie en welke afwegingen daarbij spelen.

 

Bekijk Webcast