Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

WAN-optimalisatie platform levert optimale virtualisatie-ervaring

Improve the XenApp or XenDesktop experience for branche and mobile workers

Wanneer een app- of desktopvirtualisatie-oplossing wordt geïmplementeerd wordt van IT-afdelingen verwacht dat ze een gelijkwaardige of zelfs betere gebruikerservaring kunnen leveren in vergelijking met de traditionele ‘desktopervaring’. Daarnaast leidt een teruggang in performance tot klachten en kan het uiteindelijk leiden tot het falen van het virtualisatie-initiatief. Een WAN-optimalisatie platform kan uitkomst bieden bij de bestrijding van veelvoorkomende problemen.

Verwachting van eindgebruikers
Wanneer eindgebruikers werken vanaf andere locaties dan het kantoor werken zijn ze afhankelijk geworden van WAN connectiviteit. WAN problemen zijn meer dan alleen het af en toe verliezen van de verbinding door bijvoorbeeld een firmware upgrade. De hoofdoorzaak van het disfunctioneren van de virtuele omgeving zijn problemen met WAN.

WAN latency en ophopingen
Wanneer gebruikers taken hebben waar veel interactiviteit over het netwerk bij komt kijken is een vlotte responstijd van applicaties essentieel. Bij werk-gerelateerde taken wordt een trage verbinding niet geaccepteerd. Vertragingen worden vaak veroorzaak door latency en opstoppingen in de WAN.

Capaciteit bandbreedte
Per definitie vereist het leveren van virtuele desktops naar locaties buiten de grenzen van het eigen kantoor meer bandbreedte. Daarnaast vragen de toepassingen om steeds meer bandbreedte. In 2016 is gemiddeld meer dan 16 uur video per werknemer per maand afgespeeld.

Inefficiënt en “chatty” protocollen
Voor gebruikers die traditionele applicaties naast virtuele desktops draaien is een significante communicatie overhead vereist dankzij chatty protocollen. Het probleem is dat bij een relatieve hoge RTT (round trip time) over een WAN verbinding de geaccumuleerde vertraging van alle ‘handshakes’ snel oplopen.

WAN-optimalisatie platform
Door gebruik te maken van een WAN-optimalisatie platform kan de gebruikerservaring worden verbeterd en de hierboven genoemde problemen worden voorkomen. Een goed WAN-optimalisatie platform levert de volgende voordelen:

  • Adaptief TCP flow control
  • Adaptieve compressie
  • Adaptieve protocol acceleratie
  • Individuele applicatie-benadering
  • Fijnmazige benadering van Quality-of-Service (QoS)
  • Video optimalisatie

In de whitepaper
Lees de whitepaper waarin op uitgebreide doch heldere wijze uiteengezet wordt welke problemen kunnen optreden bij de implementatie van een virtualisatie-oplossing en de negatieve gevolgen die de problemen met zich mee kunnen brengen. Uiteraard worden in de whitepaper handvatten geboden om de lezer inzicht te geven op welke wijze dergelijke problemen kunnen worden voorkomen met behulp van een WAN-optimalisatie platform.