Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Waarom zou je als organisatie niet kiezen voor de cloud?

In deze tijd kiest de overgrote meerderheid van de organisaties voor een transitie naar de cloud. Toch zijn er ook nog veel organisaties die doelbewust draaien op een eigen IT-infrastructuur en daar erg tevreden over zijn. Wat zijn de redenen waarom bepaalde organisaties de gang naar de cloud (nog) niet maken? In dit blog zal ik een paar voorbeelden schetsen. 

Persoonlijk kan ik geen voorbeeld noemen van een organisatie die helemaal niets in de cloud doet. Een gedeeltelijke stap hebben nagenoeg alle organisaties wel gezet, of het nu gaat om een applicatie als Microsoft Teams of een cloud-back-up. In dit artikel hebben we het over de primaire IT-infrastructuur. Oftewel: het technisch fundament van je organisatie. 

Kosten van een transitie naar de cloud

Bij een complete transitie naar de cloud kunnen kosten een belangrijke rol spelen. Met een omgeving die grotendeels op eigen aangekochte hardware draait, ben je in sommige gevallen voordeliger uit dan wanneer je alles uit de cloud afneemt. Er zijn ook organisaties die vanuit een financieel motief inzetten op een hoge mate van liquiditeit en daarom middelen liever bezitten dan ze op huur-, leen- of abonnementbasis af te nemen. Zij kiezen voor de voorspelbaarheid van investeren en afschrijven in plaats van de ‘grilligheid’ van pay-as-you-go. Mijn collega Pieter de Haer schreef hier enige tijd geleden nog een interessant artikel over. 

 

Schaalbaarheid van de cloud

Ook de mate waarin je als organisatie schaalt kan een factor zijn bij het al dan niet kiezen voor de cloud. Als IT-architect kom ik vaak de wens tegen om snel te kunnen opschalen om overnames goed te kunnen faciliteren of nieuwe medewerkers te kunnen on- en offboarden. Op- en vervolgens weer kunnen afschalen kan ook relevant zijn bij piekmomenten (zoals tijdens de maandverwerking) of voor periodieke berekeningen waarbij veel data moet worden verwerkt. In zulke gevallen kan een cloudpropositie heel aantrekkelijk zijn. Maar veel organisaties, zeker in sectoren als de zorg en de overheid, hebben een redelijk vaste schaalgrootte. Voor hen kan het juist weer aantrekkelijker zijn om met eigen hardware te werken. 

Latency en maatwerk

Er zijn ook nog veel organisaties die gebruik maken van bijvoorbeeld ERP-oplossingen van Microsoft, zoals Dynamics Navision en Dynamics AX. Dat zijn voor de organisatie cruciale pakketten, die echter niet goed uit de voeten kunnen met hoge latency’s (netwerkvertraging). Als je die in de cloud gaat zetten, op afstand van je werkplek, krijg je geheid klachten van de werkvloer. Deze applicaties werken vaak niet optimaal als er een ‘lang’ netwerk tussen zit, zoals dat bij cloud het geval is. Ook dit kan een reden zijn om een on-premises infrastructuur aan te houden. Een ander veel voorkomend obstakel is het feit dat CRM-en ERP-oplossingen vaak veel maatwerk bevatten dat nog niet eenvoudig is om te zetten naar een SaaS-variant.

Tussenweg legacy en cloud

Het kunnen ondersteunen van legacy-software hoeft overigens geen reden te zijn om helemaal af te zien van gebruik van de cloud. Zo werk ik momenteel aan de ontwikkeling van de IT-architectuur van een bedrijf dat kiest voor een tussenweg, met oplossingen als Microsoft 365 vanuit de cloud en toepassingen als Dynamics AX on-premises. In het nieuwe pand van dit bedrijf komen daarvoor twee compleet uitgeruste serverruimtes en er wordt ook een eigen uitwijklocatie gerealiseerd. 

Ziekenhuizen

Er zijn ook specifieke sectoren waarin groot inzetten op de cloud (nog) geen optie is. Een goed voorbeeld is de ziekenhuiswereld. Daar is vaak terughoudendheid. De reden is dat er in het primaire proces veel geavanceerde apparatuur wordt gebruikt waarvan men het functioneren niet afhankelijk durft te maken van cloudoplossingen of de verbinding ernaartoe. De grote EPD-pakketten draaien nog volledig on-premises. Vanuit de grote leveranciers bestaan hier nog geen cloudvarianten.

Historische data

Nog een heel specifiek voorbeeld: voor waterschappen en hoogheemraadschappen is een volledige transitie (voorlopig) nog vrijwel ondenkbaar. Dat heeft te maken met het feit dat deze organisaties werken met fysieke installaties als rioolwaterzuiveringen en gemalen. Die moeten 24/7 ‘up’ zijn en realtime kunnen reageren, zonder vertraging. Die uptime is ook van groot belang voor de historische data die deze installaties genereren. Die is vanuit de verantwoording naar lokale overheden van vitaal belang, daar moet men op terug kunnen vallen als er iets misgaat. Met cloud is niet altijd te garanderen dat connectiviteit altijd beschikbaar is. De leveranciers van deze oplossingen zijn echter al wel druk bezig dit voor de toekomst te realiseren.

 

De menselijke factor

Een laatste voorbeeld van mogelijke argumenten om al dan niet te kiezen voor de cloud, is de mate waarin de organisatie beschikt over de nodige kennis. Hebben je eigen medewerkers het vereiste kennisniveau? En in het verlengde van die vraag: ga je als organisatie investeren in regiekennis of in technische kennis?

Zorgvuldig kiezen

Tot slot nog even over die cloudwatervrees. Veel organisaties maken zich nog altijd zorgen over waar hun data komt te staan als ze naar de cloud gaan, en hoeveel controle ze er nog over hebben. Er spelen veel emoties, en dat op alle niveaus, van techneut tot hoger management. En als je eenmaal in de cloud zit en je moet om een of andere reden van aanbieder veranderen, kan dat een lastige en kostbare aangelegenheid zijn. Het is niet altijd zo agile als het lijkt, dus je moet je aanbieder(s) heel zorgvuldig kiezen. Daarvoor kun je bijvoorbeeld deze handige checklist voor gebruiken. 

Praat eens met Previder

Herken jij jezelf (c.q. je organisatie) ergens in het voorafgaande? Praat eens met Previder. Wij bieden onze dienstverlening aan vanuit eigen datacenters, maar kunnen je ook begeleiden bij de inzet van clouddiensten. Doordat we alles in eigen hand hebben, kunnen we je als geen ander ontzorgen. Ook als je via ons kiest voor een groot cloudplatform als Microsoft Azure of Amazon AWS, kun je terugvallen op onze kennis en ervaring. Zo maken we jouw eventuele stap naar de cloud toch net wat minder spannend.