Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Waarom geen AFM-boete voor ministerie SZW en SVB?

Pensioencommunicatie van ministerie SZW en SVB gebrekkig

Voor veel Nederlanders is de AOW de belangrijkste inkomstenbron nadat zij met pensioen zijn gegaan. De afgelopen jaren zijn er verschillende wetsvoorstellen, bedoeld om de pensioenleeftijd te verhogen, gepasseerd. Het is voor de meeste werknemers niet meer te volgen. Juist terwijl een goede pensioencommunicatie essentieel is, ontbreekt het hier vanuit de overheid aan.

De pensioencommunicatie van pensioenfondsen en verzekeraars staat onder toezicht van de AFM.  Wanneer het Ministerie van SZW en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan dezelfde communicatienormen als de fondsen en verzekeraars zouden moeten voldoen, had de AFM hen waarschijnlijk een boete opgelegd.

Lees het volledige artikel ‘Waarom geen AFM-boete voor ministerie SZW en SVB?’ waarin de gebrekkige pensioencommunicatie vanuit het ministerie van SZW en de SVB aan de orde komt.