Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Waar moet je opletten bij SLA’s voor cloudomgevingen?

Wanneer je gaat migreren naar de cloud, is het slim om niet blind te staren op de kosten, maar te kijken naar de Service Level afspraken van de cloudoplossing. Kostenbesparing wordt door bedrijven nog te vaak gebruikt als het belangrijkste argument om voor een bepaalde cloudoplossing te kiezen. Serieuze afspraken en alle details die voor jouw organisatie relevant zijn worden dan vaak vergeten. Deze moeten wel verankerd worden in een Service Level Agreement. Waar moet je opletten bij een SLA?

Cloud wordt veelal geleverd als een standaardproduct. Het is dan eenvoudig om je te focussen op de prijs. In vele gevallen onderscheidt de gewenste clouddienst zich niet op het gebied van techniek of prijs, maar op de SLA’s. Wanneer er dan onverhoopt een storing optreedt, dan lopen veel dienstverleners hopeloos achter de feiten aan. Bedrijven die op zoek zijn naar goed verankerde service-levels, doen er verstandig aan om verder kijken dan een standaard SLA. Voor hen moet het mogelijk zijn een persoonlijke SLA af te sluiten, met garanties op de hardware, performance, de reactietijden bij problemen en bij het doorvoeren van changes. Dit soort maatwerk is noodzakelijk voor elke organisatie die voor de business afhankelijk is van IT.

Bedrijfskritische diensten

De belangrijkste elementen in een SLA zijn vaak de uptime- en support-garanties, zeker als het gaat om het faciliteren van bedrijfskritische IT. Er zijn echter ook allerlei compliancy-regels waar bedrijven zich aan dienen te houden. Regels op het gebied van datasecurity en rapportage bijvoorbeeld, en die verschillen per industrie of branche. Veel dienstverleners hebben daar helemaal geen kennis van en schuiven die verantwoordelijkheid graag af naar de klant. En die wilde nu juist van al zijn operationele IT-verantwoordelijkheden af. De oplossing is om een cloud-dienstverlener te zoeken, die wel kennis heeft van dit soort regels en compliancy kan leveren als onderdeel van de leveringsvoorwaarden en de SLA.

Business intelligence

De grootste uitdaging voor een clouddienstverlener is het combineren van strakke bedrijfsprocessen en procedures met een persoonlijke dienstverlening aan klanten. Voor de eerste twee zaken zijn tal van oplossingen beschikbaar, maar bij het laatste komt nog iets ongrijpbaars kijken. Een persoonlijke aanpak vereist dat je snapt wat de behoeften zijn van je klant. Dat je goed begrijpt aan welke regels hij moet voldoen, welke services voor hem de meeste waarde hebben en aan welke communicatie hij behoefte heeft. Kortom: de cloud mag volgens mij wel wat persoonlijker worden. Dat daar wellicht iets hogere kosten tegenover staan, lijkt me evident. Alle goede dienstverlening heeft immers zijn prijs. Ik denk dat veel meer cloudproviders op deze manier met hun klanten bezig zouden moeten zijn. Dat zou een grote stap voorwaarts zijn voor de branche.