Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Voorsorteren op de Omgevingswet

Een aantal gemeenten en andere betrokkenen, zoals Omgevingsdiensten, experimenteren al volop met de manier van werken die gangbaar wordt zodra de Omgevingswet straks van kracht is. Dat vraagt veel van bestuur, het ambtelijk apparaat en de gemeenteraad, zo bleek uit de discussie tijdens het Actualiteitendiner op 29 augustus 2016, een initiatief van Centric en de Blommestein Groep. De aanwezigen waren heel helder over het belang van het ondersteunende Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): zonder dat stelsel is een goede invoering van de wet onmogelijk.

Alvast voorsorteren

Na de decentralisaties in het sociaal domein is de invoering van de Omgevingswet de volgende majeure operatie voor de overheid. De omvang is ongekend: talloze wetten worden samengevoegd en het proces van de inrichting van de fysieke leefomgeving verandert fundamenteel.

Hoe het precies zal werken is nog niet geheel duidelijk: de wet treedt naar verwachting in 2019 in werking, de inkt van de Algemene Maatregelen van Bestuur is net droog en aan het digitale stelsel dat het geheel zal ondersteunen wordt gewerkt. Dit betekent echter niet dat de overheid en andere stakeholders achterover kunnen leunen. “Gemeenten kunnen nu al voorsorteren op die toekomst, ook al is die ongewis,” aldus een vertegenwoordiger van de overheid tijdens het diner.

Samenwerken aan een integrale visie op de leefomgeving

De nieuwe manier van werken vereist een andere houding van zowel bestuur, ambtenaren als de gemeenteraad. Omdat het om een nieuwe werkwijze gaat, is er ruimte nodig om te experimenteren en daar hoort bij dat er ook wel eens fouten worden gemaakt. Er moet meer worden samengewerkt, om samen met ook burgers en bedrijven tot een integrale visie te komen op de fysieke leefomgeving.

Eén van de doelen van de wet is om in gebieden die nu nog ‘op slot’ zitten meer ruimte te creëren om functies te combineren en daardoor een gebied verder te ontwikkelen. De Haagse Binckhorst is hier een goed voorbeeld van, waar de gemeente streeft naar een optimale combinatie van wonen en werken.

Overheid kan kennis in de markt beter benutten

De Omgevingswet wordt straks ondersteund door het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Daar wordt de komende jaren aan gebouwd. Het is onder meer de bedoeling dat alle informatie uit de diverse sectoren, zoals bodem en cultureel erfgoed, toegankelijk wordt gemaakt.

De overheid is momenteel bezig om dit stelsel vorm te geven en het is een nadrukkelijke wens van de markt om hier nauw bij betrokken te zijn, zo bleek tijdens het diner. “Veel bouwstenen die het DSO nodig heeft bestaan al, zoals het driedimensionaal weergeven van informatie,” zei een deelnemer uit het bedrijfsleven. “Als overheid en markt meer samenwerken, dan kan de overheid de kennis van de markt beter benutten.”