Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Voorop lopen of achterblijven?

De technologie is er. Nu nog visie en lef in de bestuurskamers.

Het komt allemaal goed in de zorg. Digitalisering gaat zorgen voor meer efficiency, minder kostenstijging en meer patiënt- en cliëntgerichtheid. De technologie is er al en wordt alleen maar beter. Nu komt het aan op visie en lef in de bestuurskamers van zorgorganisaties.


Met techniek de patiënt centraal

Digitale technologie helpt de zorg slimmer om te gaan met mensen en middelen. Dat gaat van IoT-toepassingen om de bedbezetting te verbeteren en duurzamer omgaan met afval en energie, tot en met communicatiesystemen die de bereikbaarheid verregaand verbeteren. Technologie helpt vooral om de patiënt en cliënt centraal te stellen. Met wearables, sensoren en sociale media is deze veel minder afhankelijk van de fysieke zorginstelling voor controles, consulten en therapie. Vanuit huis kan iemand zijn of haar gegevens over bloeddruk, bloedwaardes, inspanning en reacties op behandelingen en voeding direct delen met de specialist en verpleegkundige. Er zijn polsbandjes met valdetectie, die direct een thuiszorgmedewerker kunnen alarmeren als een oudere cliënt gevallen is.

Toespitsen op het individu

Toch even een adviesgesprek met de dokter? Dat kan eenvoudig via een beeldverbinding met Skype bijvoorbeeld. De technische infrastructuur ligt er al: vrijwel iedereen heeft een internetverbinding en een smartphone of pc. En dat is voor de zorgkant alleen maar efficiënter. En bedenk eens wat al die gegevens kunnen betekenen voor behandeling en geneesmiddelen. Dankzij (big) data is het mogelijk om zorg en medicijnen veel meer toe te spitsen op het individu.

Contractpartners willen effectiviteit

Natuurlijk kan je de technologie ook naast je neerleggen onder het motto: we investeren liever in extra handen aan het bed. Maar dat kun je typeren als struisvogelgedrag. Bovendien is het een valse tegenstelling: handen aan het bed zijn altijd nodig, maar alleen daarmee los je de uitdagingen van vandaag en morgen niet op. De budgetten in de zorg zullen steeds meer onder druk komen te staan. Contractpartners als gemeenten en verzekeraars verwachten dat de uitgegeven euro’s zo effectief mogelijk worden ingezet. En, misschien nog wel het belangrijkste, de zorgafnemers eisen meer ‘klantgerichtheid’ en gemak. Patiënten zijn nu nog wel bereid om met hun afsprakenkaart in de wachtkamer te zitten, totdat ze van hun buurvrouw horen van een zorginstelling waar ze gewoon thuis hun controlegesprekken kunnen inplannen en voeren. Dan willen zij dat ook – en terecht – en dan raak je als traditionele zorgorganisatie op achterstand.

Juiste mensen met juiste skills

De digitale omslag komt er. Het is alleen de vraag of je als zorgorganisatie bij de voorlopers of bij de achterblijvers hoort. Wil je mee in de digitale transformatie om te verbeteren, dan vraagt dat om een duidelijke keuze. Daarvoor is lef nodig. Je moet durven kiezen voor dynamiek en onvoorspelbaarheid. Gericht zijn op groei, met de durf om te experimenteren en met een datagedreven aanpak. Transformatie is een kwestie van de juiste technologie, maar vooral van de juiste mensen met de juiste skills. Dat geldt voor de medewerkers, maar zeker ook voor de directeuren en bestuurders.