Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Voordelen van de digitale handtekening

De verandering van briefpost naar het digitaal versturen van documenten heeft nieuwe behoeften met zich mee gebracht. Zo is het digitaal ondertekenen van documenten een belangrijke rol gaan spelen in grote sectoren als de overheid, handel en industrie en zakelijke dienstverlening.

Elektronische handtekening

Een elektronische handtekening, ook wel digitale handtekening genoemd, is een methode voor het bevestigen van de juistheid van digitale informatie op een wijze vergelijkbaar met die van een handgeschreven handtekening. De juridische verbintenis van de digitale handtekening is volgens het Nederlands wetboek dan ook gelijk aan die van de handgeschreven ondertekening. Wat onder elektronische handtekening verstaan wordt is in 2003 in de ‘Wet Elektronische Handtekening’, (art. 3:15a lid 4 BW) als volgt gedefinieerd:

‘’Onder elektronische handtekening wordt een handtekening verstaan die bestaat uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt als middel voor authentificatie’’.

Uniform en persoonsgebonden

De digitale handtekening kan een persoonsgebonden handtekening zijn die voldoet aan bovenstaand Burgerlijk Wetboek artikel. Hiermee kunnen onder andere facturen en contracten ondertekend worden op een juridisch geldige wijze. Een digitale handtekening kan echter ook een handtekening zijn waaruit de identiteit van een persoon duidelijk wordt gemaakt in documenten waar geen juridische verplichtingen aan zijn verbonden. Een voorbeeld hiervan is een e-mail die digitaal ondertekend wordt met jouw naam, titel en afdeling van de organisatie. Een organisatie kan hier handig gebruik van maken door een uniforme digitale handtekening op te stellen in haar eigen huisstijl voor alle werknemers. Op deze manier straalt de organisatie professionaliteit uit, maar creëert zij ook herkenbaarheid en vertrouwen bij klanten en partners.

Gebruiksvriendelijkheid van digitaal ondertekenen

Met het gebruik van documentcreatie software kun je met één simpele klik een digitale handtekening toevoegen aan al jouw Office producten, zoals Word en Outlook. Je kunt deze opslaan en in het vervolg zo vaak gebruiken als nodig geacht wordt. Op deze manier kun je zonder extra handelingen uit te voeren in enkele seconden jouw authentieke handtekening toevoegen aan al jouw Office sjablonen (contracten, facturen) en bestaande documenten.

Handige software

Om de digitale handtekening zo gebruiksvriendelijk en eenvoudig mogelijk te maken biedt de documentsoftware van iWRITER uitkomst. Digitaal ondertekenen met iWRITER is een efficiënte manier om sneller overeenkomsten te sluiten en documenten op een authentieke wijze goed te keuren en digitaal te versturen.

Voor meer informatie over de oplossing, verwijzen we je graag door naar de meer informatie over de software van iWRITER.