Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Visie van zorgautomatiseerder Cegeka op toekomst van zorg

Van zorgorganisatie naar organisatie van zorg

ICT is de katalysator van een vernieuwende en preventieve gezondheidzorg, waar ook de Europese Unie op aandringt. Het adviesbureau M&I Partners berekende in 2009 dat een zorginstelling jaarlijks slechts zo’n 3,2% van het budget aan ICT uitgeeft, tegenover 4 tot 6% in andere sectoren. Een substantieel deel van dit budget gaat zitten in beheer van ICT-voorzieningen, waardoor voor innovatie slechts een klein deel resteert. Er is in de EU in het algemeen gebrek aan zorginformatisering, ondanks een jaarbudget van 100 miljoen Euro voor e-healthonderzoek.

Cliënt en zorgprofessional de centrale as
Het zorgveld is in beweging. De organisatie van de gezondheidszorg draait in toenemende mate om de ‘dragers’ van het zorgproces, de cliënt en de zorgprofessional. In de toekomst zullen ze steeds vaker samen hun eisen stellen, waardoor zorgorganisaties zich minder gaan richten op regelgeving, maar op ontvangers van de zorg. Cliënt en zorgprofessional zorgen samen voor de regie, het verlegt de focus van de zorgorganisatie naar organisatie van de zorg, een totaal andere kijk op de sector.
Dit model, waarbij cliënt en zorgprofessional de centrale as zijn in de zorgverlening, zal leiden tot optimale effectiviteit en efficiëntie. Zorg met hogere kwaliteit en minder middelen is nodig om:

  •     vergrijzing en chronische ziekten aan te pakken
  •     technologische verbeteringen beter in te zetten in het zorgproces
  •     het dalende arbeidspotentieel voor de zorg op te vangen
  •     goed om te gaan met sociaal-culturele differentiatie

Vóór alles bestaat de sector voor het leveren van cliëntgerichte, professionele zorg, vandaag en in de toekomst. Daarbij zijn alle zorgverleners betrokken bij de cliënten waaraan zij samen zorg verlenen. Als kader is deze typering van de sector ontzettend belangrijk voor het begrijpen hoe het zorgveld werkt en interacteert met zijn omgeving.

Download de volledige whitepaper
In deze whitepaper maakt ZenuwCentrum partner Cegeka een schets van de transitie van de huidige naar een nieuwe situatie. Die baseert de zorgautomatiseerder op haar intensieve contacten met het zorgveld.

 

Download de whitepaper
Download