Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Virtualisatie niet alleen op basis van ROI

Virtualisatie Van ICT Infrastructuur Is Meer Dan Een ROI Berekening

Bij ‘gewone ’investeringen’ worden vaak belangrijke beslissingen genomen aan de hand van ROI-berekeningen. Als ditzelfde principe echter bij ICT-investeringen wordt aangehouden worden kansen op innovatie gemist en komt de ontwikkeling op het gebied van ICT van het bedrijf tot stilstand.  Bij bijvoorbeeld  een investering in virtualisatie van de ICT-infrastructuur zou niet meteen de ROI berekend kunnen worden, maar de techniek brengt wel vele voordelen voor werknemer en werkgever.

Focus op ROI leidt tot gemiste kansen
Het is goed om enige houvast in de vorm van rendement te hebben bij het nemen van beslissingen omtrent investeringen. Dit gaat echter bij investeringen in de ICT-infrastructuur niet altijd op. De kosten en baten zijn namelijk niet altijd helder. Organisaties die vasthouden aan deze cijfers missen mogelijk belangrijke kansen en staat de ontwikkeling bij stil.

Invloed op medewerkers
Investeren in virtualisatie is van grote invloed op de medewerkers omdat het ‘Het Nieuwe Werken’ mogelijk maakt,  dus het werken op elke locatie, tijd en apparaat (BYO). Dit levert uiteindelijk nieuwe arbeidsrelaties op. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat medewerkers meer inspiratie en een hogere productiviteit beleven.

Download de whitepaper “Virtualisatie Van ICT Infrastructuur Is Meer Dan Een ROI Berekening‘’ waarin u meer leest over het virtualiseren van de ICT-infrastructuur en waarom er niet teveel moet worden gekeken naar de ROI bij ICT-investeringen. Er zijn namelijk veel voordelen te behalen die niet meteen te meten zijn in kosten en baten.

 

Download de whitepaper
Download