Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Vijf valkuilen voor bedrijven die projectmatig werken

Hogere productiviteit en kwaliteit van het ontwikkelproces

Professionele softwareontwikkeling vereist een gedisciplineerde aanpak. Een ontwikkelstraat is daarbij welhaast een noodzakelijk hulpmiddel. Maar is het verstandig en haalbaar voor een organisatie om zelf een ontwikkelstraat te bouwen?

Veel organisaties voelen zich genoodzaakt een ontwikkelstraat te gebruiken voor interne softwareprojecten. Dit wordt ingegeven door interne doelstellingen, door regelgeving of door andere externe invloeden. De vooruitzichten op hogere productiviteit en kwaliteit van het ontwikkelproces, en op een voorspelbaarder beheerproces achteraf vormen een sterke motivatie voor de ontwikkelstraataanpak.

De uitdaging voor IT-afdelingen van banken, verzekeraars, overheidsinstanties en andere grootverbruikers van software is om deze aanpak om te zetten in concrete daden. Zij onderkennen allemaal dat softwareontwikkeling enorm belangrijk is, ook al is dit niet hun core business. Deze organisaties komen daarom voor de keuze te staan hoe het ontwikkelstraatconcept vorm moet krijgen. In de kern kan deze keuze teruggebracht worden tot twee opties: een eigen implementatie ontwikkelen of een bestaande oplossing invoeren.

Vaak kiest men met de beste intenties voor de eerste optie. In dit whitepaper willen we verschillende overwegingen toetsen die nogal eens ten grondslag liggen aan de keuze voor een eigen implementatie. Daarbij belichten we een aantal veelvoorkomende valkuilen. Die valkuilen zijn te verdelen in drie deelgebieden: kosten, competenties en organisatieveranderingen. We behandelen ze in deze volgorde in de volgende hoofdstukken.