Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Vijf mogelijkheden om met SAM uw IT kosten terug te dringen

Software Asset Management (SAM) staat bij veel organisaties inmiddels hoog op de agenda. Niet altijd vrijwillig. Een review of audit van leveranciers kan bij incompliant software voor hoge naheffingen zorgen. Maar ook onder minder dwingende omstandigheden zien steeds meer organisaties het belang in van goed beheer van software assets. In de Gartner top 10 van onderwerpen waarmee bedrijven IT kosten kunnen terugdringen, hebben maar liefst zes onderwerpen directe raakvlakken met SAM.

In deze blog gaat Martijn van Comparex in op 5 mogelijkheden voor het terugdringen van de IT-kosten.

1. Optimalisatie van uw softwarelicenties

De eerste besparingsoptie is optimalisatie van de softwarelicenties. Dat begint bij een goed overzicht van alle software die binnen een organisatie geïnstalleerd en in gebruik is. Daarbij is het wel zaak om deze af te zetten tegen de bestaande contracten en licenties. Zeker bij grotere organisaties kunnen flinke verschillen optreden. Een nulmeting biedt een goede basis om te optimaliseren. Pas dan is immers transparant of er sprake is van onnodige kosten of dat er extra licenties nodig zijn. In het laatste geval is het in ieder geval verstandig te onderzoeken of de software assets niet slimmer in te richten zijn, zodat extra aanschafkosten uitblijven.

2. Standaardisatie voorkomt onnodige kosten en beheerlast

Een andere mogelijkheid om uw IT-kosten terug te dringen richt zich op het centraliseren en consolideren van de technologieën en applicaties die een organisatie inzet. Effectief portfolio management betekent in veel gevallen de integratie en standaardisatie van software. En dat heeft effect op de licentiemodellen en bijbehorende kosten. Het gebeurt bijvoorbeeld regelmatig dat er meerdere pakketten met vergelijkbare functionaliteit in gebruik zijn. Dit betekent ook contracten met verschillende leveranciers en extra beheerlast. De keuze voor één oplossing zorgt al snel voor directe besparingen op kosten en beheer. Zonder concessies aan de functionaliteit.

3. Besparingspotentieel van de Cloud vereist goede monitoring

Naast flexibiliteit, zijn lagere kosten vaak een belangrijke drijfveer om Cloud Computing te omarmen. Een ander veelgehoord argument is schaalbaarheid. In de Cloud is onbegrensde capaciteit beschikbaar. Toch is het belangrijk het verbruik in de Cloud nauwlettend te monitoren. Zeker omdat Cloudleveranciers vaak met abonnementen werken. Een organisatie reserveert een bepaalde hoeveelheid capaciteit tegen een vaste prijs. Net als bij databundels voor de smartphone kunnen de kosten flink oplopen bij overschrijding van de limiet.

Besparen op uw IT kosten met SAM

4. Een dashboard als vertrekpunt voor software-optimalisatie

Een ander aandachtspunt zijn de hybride omgevingen waarbij organisaties zowel on-premise als in de Cloud actief zijn. Om in deze situatie dubbele kosten te voorkomen, is een geïntegreerd dashboard onmisbaar. Zeker omdat licenties en abonnementen door elkaar kunnen lopen. Een dashboard biedt overzicht en de kans om het IT-landschap continu te optimaliseren. Op basis van het concrete verbruik, on-premise of in de Cloud, maakt een organisatie steeds de beste keuze. Dat scheelt in de kosten en zorgt dat de business optimaal kan presteren.

5. Altijd toegang tot de juiste software

Naast een goed beeld van de software en het verbruik, speelt ook financiële transparantie een grote rol bij het terugdringen van IT kosten. Inzicht in de werkelijke behoefte is dan essentieel. Wie gebruikt welke software en stemt dit af met hun behoefte of rol. Blijft software bijvoorbeeld actief als iemand van functie verandert en een ander pakket gaat gebruiken? De kosten voor onderhoud en beheer lopen dan wel gewoon door. Door de concrete behoefte van de organisatie te kennen, en deze in kaart te brengen en te houden kan de inkoopafdeling veel gerichter inkopen. Dat geldt dan niet alleen voor de software zelf, maar ook voor supportcontracten. Op die manier beschikt iedereen altijd over de tools om zijn of haar werk goed te doen en weet u zeker dat dit tegen de laagste kosten gebeurt.