Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Vier veel voorkomende valkuilen in digital commerce

Veel e-commerce managers leven in het moment en spelen in op veranderingen die op korte termijn staan te gebeuren – en vaak is dat ook nog op de automatische piloot. Hoe zorgt u er nu voor dat u niet in veel voorkomende valkuilen zoals deze trapt? In deze blogpost staan vier veel voorkomende valkuilen in digital commerce beschreven. Doe er uw voordeel mee!

Wat is digital commerce?

Voordat we beginnen met een lijstje van vier veelvoorkomende valkuilen is goed om duidelijk te maken wat we precies onder digital commerce verstaan. Digital commerce is, in tegenstelling tot wat sommigen denken, namelijk breder dan alleen het hebben van een webshop. Onder digital commerce verstaan we de webshop én alle (digitale) middelen die eraan bijdragen dat de webshop en ook fysieke winkels goed renderen (of ook wel: een hoog conversieratio behaalt). Als we dat als uitgangspunt nemen, dan brengt dat ons automatisch bij de eerste valkuil…

Valkuil 1: Niet alle kanalen integreren

Het is namelijk van groot belang om alle (online en offline) kanalen te integreren en om hun krachten te bundelen. Dat houdt in dat u er altijd voor moet zorgen dat u de juiste boodschap, via de juiste middelen (kanalen) en op het juiste tijdstip binnen een campagne moet verspreiden. Overweeg iedere keer opnieuw via welke middelen u uw boodschap wilt verspreiden (bijvoorbeeld via de website, e-mail, Facebook en een flyer) en reken het succes van een campagne niet af op slechts één van die kanalen. Probeer daarbij wel te kijken naar optimalisaties die per kanaal gemaakt kunnen worden, waardoor uw campagne het maximaal haalbare resultaat behaalt.

Valkuil 2: Te langzaam (door niet voldoende vooruit te kijken)

Probeer voldoende vooruit te blijven kijken en snel in te spelen op komende trends, ontwikkelingen en consumentenbehoeften. Want we kennen het allemaal wel: we zijn druk bezig met lopende en terugkerende campagnes waardoor we al snel werken op de automatische piloot. We nemen niet voldoende tijd om vooruit te kijken en daardoor écht voorbereid te zijn op de toekomst. Dat zal u wellicht ook bekend voorkomen. Eén geruststelling: het overgrote deel van de e-commerce managers werkt namelijk zo. Maar hoe veel beter zouden uw digital commerce activiteiten presteren als u nu al zorgt dat u toekomstbestendig bent en u eenvoudig kan inspelen op toekomstige trends en ontwikkelingen (voor zover dat kan)? En hoeveel meer succes zult u hebben als u snel en flexibel kunt inspelen op veranderende consumentenbehoeften? Juist…

Valkuil 3: Beveiliging en privacy

Heel belangrijk in het huidige online tijdperk: zorg dat uw webshop goed beveiligd is en dat u de privacy van uw klanten en gebruikers kunt verzekeren. Uiteraard wilt u er als e-commerce manager voor zorgen dat uw klanten de juiste orders ontvangen en wilt u vertrouwelijk met hun informatie omgaan. Maar u wilt vooral niet dat klanten weglopen omdat ze er niet zeker van zijn dat uw webshop niet veilig is.

Valkuil 4: Een onduidelijke check-out

Last but not least: als u uw (potentiële) klant dan zover hebt dat deze tot een aankoop wil overgaan, dan moet u een duidelijke en overzichtelijke check-out aanbieden zodat deze klant niet op het laatste moment alsnog afhaakt. Zorg daarom voor duidelijke informatie, bied zo min mogelijk stappen die de klant nog moet doorlopen en zorg voor zo min mogelijk ruis dat afhaken kan veroorzaken. Na het plaatsen van de order zorgt u voor een duidelijke bevestigingsmail en biedt u alle services die een klant mogelijk nodig heeft. Bedien hem zo goed mogelijk!

Conclusie

Mocht u als e-commerce manager nu nog steeds denken dat dit u niet overkomt; be prepared! De ontwikkelingen binnen het huidige digital commerce landschap gaan snel, waardoor het voor u van steeds groter belang wordt om kanalen te integreren, vooruit te blijven kijken, de beveiliging en privacy van uw webshop en de gegevens van uw klanten onder controle te hebben en om een zo duidelijk en kort mogelijke check-out aan te bieden. Heeft u daar hulp bij nodig en wilt u graag meer weten? ecManager en haar partners ondersteunen u zo goed mogelijk bij het voorkomen van bovenstaande valkuilen. Neem gerust contact op, we helpen u graag verder!