Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Video Conferencing Deep Dive

Een introductie op en vergelijking van Videoconferencing-oplossingen

Het gebruik van en de vraag naar Videoconferencing is sterk aan het groeien en de verwachting is dat het dit de komende jaren blijft doen. Verschillende onderzoeken laten zien dat er een jaarlijkse groei van tussen de 13 en 18 procent wordt verwacht tot en met 2016. Videoconferencing is nu een strategisch en geïntegreerd component van de IT-infrastructuur binnen de organisatie. Wanneer organisaties videoconferencing overwegen, moeten zij goed naar verschillende systemen en oplossingen kijken.

In deze whitepaper wordt een introductie gegeven op videoconferencing-systemen en de verschillende componenten. Waarom is er ineens zoveel vraag naar videoconferencing en waar komt die verwachte groei vandaan? Deze whitepaper geeft antwoord op die vragen en geeft met enkele vergelijkingen een handvat aan organisaties die overwegen videoconferencing te implementeren. Daarnaast bevat het de volgende hoofdstukken:

  • Fabrikanten overzicht
  • Gebruikers enquête
  • Fabrikant productlijnen & vergelijkingen
  • Vragen en aandachtspunten bij overweging voor videoconferencing system
  • Conclusies

Download de complete whitepaper waarin met behulp van enkele vergelijkingen organisaties een handvat wordt geboden bij de keuze voor een videoconferencing-systeem.