Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Verontwaardiging bij voormalig minister van Binnenlandse Zaken

Data en privacy, twee verschillende onderwerpen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst snapt niet waarom gemeentes niet vaker data met elkaar delen zodat criminaliteit kan worden voorkomen.

Vertrouwen?
Guusje ter Horst luchtte bij Radio 1 afgelopen zaterdag 25 januari haar hart over enige frustraties wat betreft datadeling tussen gemeentes en instanties. Ze erkent de essentie van privacy op dit gebied, maar begrijpt niet waarom gemeentes niet vaker gegevens uitwisselen met elkaar zodat de criminaliteit zichtbaarder wordt. Ter Horst schetst dat het belangrijk is om criminelen een stap voor te zijn, data-sharing kan daarbij helpen omdat gemeentes in dat geval belangrijke informatie kunnen delen om vervolgens samen te werken en de crimineel te slim af te zijn. Ook staat zij volledig open voor het idee dat de overheid, zonder concrete aanwijzingen, burgers mag ondervragen en hun huis mag onderzoeken.

Weerstand?
Criminaliteit is iets dat iedereen graag zo min mogelijk ziet of ervaart. Daarom zijn de punten van onze voormalig minister van Binnenlandse Zaken ook zeer goed te begrijpen. Waarom zou je informatie niet gebruiken wanneer deze beschikbaar is? Je stuit in dit geval op de ethische kant van informatiedeling. In dezelfde radio-uitzending (Goed ingelichte Kring) vertelt cyberexpert Mary-Jo de Leeuw dat zij niet zit te wachten op een overheid die zonder enige reden op de stoep staat. ‘Het is gek wanneer iemand zomaar kan bedenken dat hij of zij bij jou aan mag bellen om even binnen te kijken. Dit is dan namelijk enkel op basis van een verdenking en ook de overheid is niet geacht dit te doen.’

Deze twee kanten van de discussie laat het alledaagse probleem zien tussen de ethische kant van het delen van informatie en de kant van veiligheid en criminaliteit. Hoe kunt u als gemeente hier goed mee omgaan? Of op welke manier kunt u samen met burgers en het bedrijfsleven data verzamelen en delen op een juiste manier? En is er een ethisch en juridisch juiste manier van het omgaan met data en informatie?

(Bron: NPO, radio 1)

De Informatiegestuurde Overheid
Tijdens het congres De Informatiegestuurde Overheid wordt hier verder op deze vragen ingegaan. Het blijft altijd een eeuwig dilemma, komt er veel weerstand of is er vertrouwen? Dit is dan ook de reden dat het thema van dit congres weerstand of vetrouwen? is. Samen met toonaangevende organisaties en sprekers hopen wij u te inspireren en kennis bij te brengen over het creëren van publieke waarde met data en informatie.

Wilt u graag bij dit congres zijn? Meld u dan vandaag nog aan en zorg voor het vertrouwen wat betreft data en informatie!