Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Vergrijzing op de werkvloer aanpakken

Klaar voor de werknemers van de toekomst?

Het gaat snel met de vergrijzing in ons land. Het CBS verwacht dat in 2040 ongeveer de helft van de bevolking bestaat uit 65-plussers. Tegelijk zien we dat het ons land economisch gezien voor de wind gaat. Het is dus niet gek dat organisaties deze twee trends met argusogen bekijken. Want hoe zorg je er nu voor dat alle kennis en ervaring van de babyboomers wordt overgedragen aan de jongere generaties. En hoe bescherm je de jongere generaties tegen een te hoge werkdruk? Want met minder mensen moet net zoveel, of zelfs meer, werk verzet worden…

Nooit zoveel kennis en ervaring op de werkvloer

Wanneer we naar de toekomst kijken, dan zijn de jonge professionals onmisbaar om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Dat kunnen ze echter niet zonder de ervaring en kennis van de seniors. Nú is dus de tijd om kennis en ervaring over te dragen en deze generaties optimaal met elkaar te laten samenwerken.

In 5 stappen jonge professionals aan je binden

Het belangrijkste is om jonge professionals te vinden die jouw organisatie willen versterken, nu en in de toekomst. Wil je vermijden dat deze jonge werknemers na één jaar het bedrijf alweer verlaten voor een nieuwe uitdaging? Dan moet je de organisatie aantrekkelijk maken voor deze groep werknemers. Deze whitepaper legt in 5 stappen uit hoe je dit aanpakt:

  1. Energieslurpers elimineren
  2. De juiste technologie inzetten
  3. Jonge en oudere professionals samenbrengen
  4. Topmanagement moet lef tonen
  5. Een persoonlijke connectie maken met jonge werknemers

Voorproefje: Energieslurpers elimeren

Om medewerkers gemotiveerd te houden, is het belangrijk dat ze werk doen wat ertoe doet en wat hen energie geeft. Geef jonge medewerkers daarom voldoende verantwoordelijkheden en kansen om zich te bewijzen. Stap af van verouderde IT-systemen en bureaucratie: het is inefficiënt, demotiverend en kost de organisatie veel tijd (ergo, veel geld).

Strijden tegen de vergrijzing

Tekst en uitleg bij de andere 4 tips vind je in de whitepaper Klaar voor de werknemer van vandaag én morgen. Download deze vandaag nog en start vandaag met het verbinden van jong en oud.