Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Vergoeding bij opzegging of ontbinding van een agentuurovereenkomst

Agentuurovereenkomst – wetgeving bij beëindiging

Een handelsagent bemiddelt bij de totstandkoming van verkoopovereenkomsten tussen zijn opdrachtgever en diens klanten. De agent krijgt een vergoeding voor zijn werkzaamheden, maar is niet in dienst van de opdrachtgever. In een agentuurovereenkomst wordt vastgelegd wat de precieze afspraken zijn over de bemiddeling door de agent, waar onder beloning, duur van de overeenkomst en goodwillvergoeding. Opzegging of ontbinding van een agentuurovereenkomst is aan regels gebonden. Welke dat zijn en hoe een eventuele vergoeding tot stand komt, wordt behandeld in dit artikel.

Opzegtermijn bij beëindiging van een agentuurovereenkomst
Opzegging of ontbinding van een agentuurovereenkomst mag alleen als er een gegronde reden voor is en als het gaat om een contract voor onbepaalde tijd. Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch als de afgesproken termijn is verlopen. De opzegtermijn is wettelijk geregeld en hangt af van de duur van de samenwerking.

Onder bepaalde omstandigheden kan een overeenkomst tussentijds beëindigd worden. Zowel de opdrachtgevers als de agent kunnen de kantonrechter vragen de overeenkomst te ontbinden. Is niet aan de voorwaarden voldaan, dan kan één van de partijen recht hebben op (schade)vergoeding. Dit wordt bepaald door de rechter.

Schadevergoeding en goodwillvergoeding
In de wet is geregeld dat de agent bij beëindiging van een agentuurovereenkomst in principe recht heeft op een goodwillvergoeding. De hoogte van deze zogenaamde ‘klantvergoeding’ is aan regels gebonden. Er wordt onder meer gekeken naar het voordeel dat de opdrachtgever heeft door de inspanningen van de agent en welke provisie de agent misloopt na beëindiging van de overeenkomst. Aan de hand van een concrete case wordt nog verder duidelijk gemaakt hoe de rechtspraak in de praktijk kijkt naar dergelijke zaken.

Als er geen dringende reden is voor beëindiging en de beëindiging dus niet tot stand is gekomen volgens de geldende wetgeving, wordt de beëindigende partij verplicht om de wederpartij schadevergoeding te geven. Ook hier maakt een praktijkcase duidelijk hoe de regels toegepast kunnen worden. En uiteraard gaat de schrijver in op de hoogte van de schadevergoeding. Lees verder over opzegging en ontbinding van een agentuurovereenkomst en de regels met betrekking tot vergoedingen.

 

Download de whitepaper
Download
Misschien ook interessant