Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Vergeten vragen bij ERP-softwareselectie

Denk ook aan de toekomst bij keuze ERP-software

Bij een ERP-softwareselectie gaat nog te veel aandacht uit naar de initiële implementatie en worden enkele belangrijke toekomstgerichte vragen vaak vergeten. De software wordt immers voor de lange termijn aangeschaft. Dat betekent dat de software na implementatie flexibel moet zijn.

Die flexibiliteit is noodzakelijk om snel te kunnen inspelen op veranderingen binnen bedrijven. We zien nu dat veel bedrijven nog met starre ERP werken. Aanpassingen kosten veel tijd en geld. Vooral bedrijven die actief zijn in een snel veranderende omgeving en daar voortdurend op moeten inspringen, hebben behoefte aan bedrijfssoftware die gemakkelijk is aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Een schoolvoorbeeld van zo’n branche is de dienstverlenende sector, die zich in rap tempo moet aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen zoals het naleven van wet- en regelgeving (denk aan de BTW of bijtelling) of die te maken krijgen met fusies, reorganisaties of herstructureringen.

Veel van de grote ERP-leveranciers bieden een flexibele invulling, waarbij de prioriteit ligt op de pre-implementatiefase. Wanneer de implementatie is afgerond zit u vast aan een star ERP-systeem. Ideaal voor de leveranciers, want zij verdienen flink aan de updates die niet snel doorgevoerd kunnen worden. Maar niet ideaal voor u!

Lees in de paper ‘Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie’ uitgebreid over de mogelijkheden van de implementatie van flexibele ERP-systemen. Download deze paper vandaag nog geheel vrijblijvend.

 

Download de whitepaper
Download