Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Vergeten vragen bij ERP-softwareselectie

ERP Software: toekomstgerichte aanpak

ERP-softwareselectie is een proces waarbij veel aandacht uitgaat naar de meest actuele vragen. Een aantal belangrijke toekomstgerichte vragen worden vaak vergeten bij ERP-Softwareselectie. Dit terwijl juist toekomstgerichte vragen belangrijk zijn in verband met de behoefte aan een flexibele implementatie. De software wordt immers voor een langere termijn aangeschaft.

Flexibiliteit is nodig om in te kunnen spelen op veranderingen binnen de organisatie. Veel bedrijven werken op dit moment met starre ERP Software. Daardoor kosten aanpassingen veel geld en ook tijd. Voor met name bedrijven die actief zijn in een snel veranderende omgeving is er behoefte aan bedrijfssoftware die gemakkelijk aan te passen is aan nieuwe omstandigheden.

De dienstverlenende sector is een sector die zich in sneltreinvaart moet aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het naleven van wet- en regelgeving. Daarnaast kan worden gedacht aan fusies, reorganisaties of herstructureringen.

Doordat de prioriteit vaak licht op de pre-implementatiefase. Zodra de implementatie is afgerond zit de organisatie voor de komende jaren vast aan het betreffende ERP-systeem. Het is daarbij belangrijk om aan te merken dat dit niet altijd handig is voor de organisatie. Leveranciers kunnen vanaf dat moment flink verdienen terwijl de organisatie aan deze leverancier vast zit.

In de whitepaper ‘Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie’ wordt uitgebreid ingegaan op de implementatie van een flexibel ERP-systeem. 

 

Download de whitepaper
Download
Misschien ook interessant