Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Verbeter het HRM-beleid binnen de organisatie

Internationale HRM-enquête 2017

Om de concurrentie voor te blijven, moeten organisaties blijven meebewegen met de huidige ontwikkelingen en trends. Een belangrijke rol hierin is de HRM-afdeling. Eind 2016 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de HRM-processen en het HRM-beleid bij organisaties wereldwijd. In dit onderzoek staan de huidige trends en tips op het gebied van HRM-beleid. Daarnaast wordt dieper ingegaan op een stappenplan om het eigen beleid te kunnen verbeteren.

Stappenplan voor het verbeteren van de HRM-afdeling

Wanneer de dienstverlening van de HRM-afdeling structureel wordt gemeten, wordt het eenvoudiger om aan te sluiten bij de verwachtingen van de organisatie en de medewerkers. Om de HRM-afdeling structureel te kunnen verbeteren, is er naar aanleiding van het onderzoek een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan bestaat uit 8 stappen en hieronder staan alvast de eerste 4:

  1. Bepaal de visie en de doelstellingen van de organisatie (organisatiestrategie).
  2. Vertaal de organisatiestrategie naar de doelstellingen voor HRM (bijvoorbeeld in een jaarplan).
  3. Bepaal welke HRM-instrumenten ingezet kunnen worden om bovenstaande doelstellingen te bereiken.
  4. Vertaal de HRM-instrumenten in dienstverlening en werkprocessen.

De HRM Enquête 2017

In dit onderzoeksrapport wordt uitgebreid ingegaan op de resultaten van het onderzoek HRM Enquête 2017, een onderzoek dat eind 2016 wereldwijd is uitgevoerd door HRM-processen.com. HRM-processen.com is een onderdeel van Sensus-methode, specialist op het gebied van procesmanagement. Met dit onderzoek meet HRM-processen.com het streven naar kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van HRM-afdelingen.

Eén stap voor blijven in HRM-beleid

Wilt u meer weten over alle trends en tips op het gebied van HRM-ontwikkelingen? En wat de overige stappen zijn in het stappenplan? Download dan het volledige onderzoeksrapport en laat u informeren over alle ins en outs op het gebied van HRM.