Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Veranderingen door komst Jeugdwet bieden kansen

Samen naar betere jeugdhulp

Jeugdhulporganisaties zijn sinds de stelselwijziging van 1 januari 2015 gedwongen te werken met minder budget. Toch blijft het vereist dat goede zorg geleverd wordt waarin de cliënt en diens omgeving centraal staan. Waar 2015 een overgangsjaar was, wordt iedereen in 2016 met de nieuwe werkelijkheid van de Jeugdwet geconfronteerd. Met de nieuwe regels krijgt de cliënt de regie in handen.

Dit vraagt een nieuwe manier van werken en daadkracht van beleidsmakers van jeugdhulporganisaties. Tegelijkertijd bieden de veranderingen door de komst van de Jeugdwet ook kansen voor zorginstellingen. Meer autonomie en tegelijkertijd meer samenwerking zijn noodzakelijk. Hiervoor is het verstandig om vanuit een heldere visie te gaan werken met één IT-platform, gebruikmakend van de nieuwste technologie.

De focus op zorg in plaats van IT
WinCare is bewust ontwikkeld als cloudtoepassing om jeugdhulporganisaties te vrijwaren van ICT-beheer- en onderhoudstaken. Doordat het een cloudplatform betreft, vergt het geen eigen hardware investeringen en is de technologie altijd up-to-date. Daarbij zorgen strenge eisen (ISO270001) omtrent de gegevensveiligheid en geavanceerde encryptie van data voor de benodigde beveiliging. De cliënt- en organisatiedata is nooit herleidbaar en de sleutel voor de versleutelde data blijft uitsluitend in het bezit van de jeugdhulporganisatie.

Voordelen
Buiten de eerder genoemde voordelen van vrijwaring van beheer- en onderhoudstaken, geen eigen hardware investeringen en de uitermate goede beveiliging van de gehoste data, zijn er nog een aantal voordelen:

  • Eén centraal platform voor alle taken en werkzaamheden
  • Betere benutting van de eigen kracht en het sociale netwerk van cliënten en hun ouders
  • Agendagestuurd werken
  • Mobiel werken, ook zonder actieve internetverbinding
  • Encryptie, beheer, hosting en back-ups geautomatiseerd via de cloud
  • Integratie met bekende en vertrouwde Microsoft-software
  • Volledig inzicht in actuele analytische gegevens
  • Binnen afzienbare tijd volledig overstappen
  • Overzichtelijke maandelijkse kosten voor gebruik, geen grote investering vooraf

Download de whitepaper
Meer weten over de kansen die de veranderingen door de komst van de Jeugdwet zorginstellingen bieden? En de voordelen van het werken vanuit een enkel IT-platform? Download geheel vrijblijvend de complete whitepaper en lees meer over hoe de client de regie kan worden gegeven en zorginstellingen de optimale zorg kunnen leveren.