Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Veiligheids- en milieumanagement

Risico’s verkleinen en schade voorkomen met totaalpakket aan maatregelen

Als het gaat om veiligheids- en milieumanagement, dan lijkt preventie het sleutelwoord. Met allerlei preventieve maatregelen wordt er geprobeerd gevaarlijke situaties en (bijna)-incidenten te voorkomen. Minstens zo belangrijk zijn maatregelen die bij het daadwerkelijk optreden van een incident de schadelijke gevolgen ervan zoveel mogelijk beperken. Een gecombineerde aanpak van retrospectieve en prospectieve analyse is essentieel.

“Preventie en bestrijding: een krachtige combinatie”

Allereerst moeten risico’s prospectief in kaart worden gebracht, scenario’s geschreven worden en maatregelen genomen worden. Mochten er toch (bijna-)incidenten voordoen, dan moet de oorzaak gevonden worden om zo soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Hierbij moet er oog zijn voor twee mogelijke strategieen:

  • preventieve maatregelen: deze verminderen de kans op een (bijna-)incident;
  • schadebeperkende maatregelen: deze verminderen de ernst van de gevolgen van een incident.

Het totaalpakket aan maatregelen zorgt er uiteindelijk voor dat de omvang van het risico sterk verminderd wordt.

Download de whitepaper
Download de whitepaper “Veiligheids- en milieumanagement” en lees meer over de krachtige combinatie van preventie en bestrijding bij het verminderen van (bijna-)incident.