Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Veiligheids- en milieumanagement

Preventie en bestrijding: een krachtige combinatie

In de sectoren chemie, industrie, bouwnijverheid en de farmacie lijkt preventie het sleutelwoord als het gaat om veiligheids- en milieumanagement. Door middel van verschillende preventieve maatregelen proberen we gevaarlijke situaties en (bijna)-incidenten te voorkomen. Vanuit ethisch perspectief is dit volkomen logisch. Net zo belangrijk is de aandacht voor bestrijding. Maatregelen die bij het daadwerkelijke optreden van een incident de schadelijke gevolgen ervan zoveel mogelijk beperken.

Veel organisaties hebben een complexe omgeving, waarbij in de bedrijfsvoering continu gezocht moet worden naar een evenwicht tussen technologie, mens en omgeving. Wat op een minimale verstoring in het proces kan lijken, kan in de chemische of farmaceutische industrie leiden tot grote risico’s. Voor de mogelijke schade die kan optreden als gevolgen van een dergelijk incident, implementeren organisaties veiligheids- en milieumanagementsystemen. Met een veiligheids- en milieumanagementsysteem kunnen risico’s worden geïnventariseerd en werknemers kunnen (bjina-)ongevallen melden, zodat een analyse mogelijk is.

Als eerste moeten de risico’s prospectief in kaart worden gebracht, scenario’s geschreven worden en maatregelen genomen worden. Mochten er toch (bijna-)incidenten voordoen, dan moet eerst de oorzaak gevonden worden om zo soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Hierbij moet er oog zijn voor twee mogelijke strategieën:

  • preventieve maatregelen: deze verminderen de kans op een (bijna-)incident;
  • schadebeperkende maatregelen: deze verminderen de ernst van de gevolgen van een incident.

Het totaalpakket aan maatregelen zorgt er uiteindelijk voor dat de omvang van het risico sterk verminderd wordt.

Download de whitepaper
Download nu geheel vrijblijvend de volledige whitepaper over veiligheids- en milieumanagement. De whitepaper gaat verder in op de noodzaak van risicoanalyse, herstelproces als bron van informatie, vermijden en bestrijden en is het een absolute veiligheid of een aanvaardbaar risico? Lees snel verder!

 

Download de whitepaper
Download
Misschien ook interessant