Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Van traditioneel naar modern samenwerken in de zorg

Zorginstellingen moeten werknemers anders ondersteunen

Overleggen en vergaderingen kosten de zorgsector veel geld. Maar overleg is wel van belang om goed samen te werken. Door moderne middelen in te zetten kun je mensen bij elkaar brengen, hier liggen voor veel zorgorganisaties kansen om efficiënter en sneller samen te werken. Tijd dus om opnieuw naar de vergadercultuur in jouw zorgorganisatie te kijken om verbeteringen te identificeren en te realiseren. Deze whitepaper kan je daarbij inspireren. 

Doelen duidelijker en middelen slimmer

Om slimmer om te gaan met vergaderingen en overleggen is het in eerste instantie belangrijk om duidelijk voor ogen te hebben wat elke vergadering moet opleveren. Vervolgens kun je kijken hoe moderne technische middelen kunnen ondersteunen dit doel efficiënter te bereiken. Door opnieuw slim naar het doel en de mogelijke middelen van een overleg te kijken kan vaak een forse slag worden geslagen.

Daarbij is het van belang om te erkennen dat er ook ‘softe’ redenen om te vergaderen en bij elkaar te komen: vergaderingen versterken de cohesie en samenwerking in een team. Door overleg wordt de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie vergroot.

Transitie naar modern samenwerken

In de zorg wordt nog veelal klassiek vergaderd. Wekelijks of maandelijks komen collega’s, managers en andere zorgpartijen op een vaststaand tijdstip bij elkaar om zaken met elkaar te bespreken. Dit kan leiden tot allerlei praktische problemen en strookt ook niet met de moderne manier van werken. In de zorg is een duidelijke transitie naar flexibiliteit te zien, net als in andere sectoren. In deze whitepaper lees je hoe je kunt breken met de traditionele vergadering en efficiency kunt bereiken. Onder meer door de inzet van digitale middelen, waarbij fysieke aanwezigheid niet langer de standaard hoeft te zijn.

Wortell

Wij maken organisaties klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Zodat zij gemakkelijker hun werk kunnen doen. Overal, altijd en op elk apparaat.

Lees verder

 

Bezoek de website