Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Van strategie naar KPI in 6 stappen

Bepaal de juiste prestatie-indicatoren voor je proces

Prestatie-indicatoren worden ook wel kritische Prestatie Indicatoren of KPI’s genoemd. Prestatie-indicatoren zijn al jaren belangrijke meetinstrumenten voor organisaties. Naast het meten van de prestaties in de dagelijkse werkzaamheden en het signaleren van problemen, zijn ze voor het management een middel om op te sturen. Soms zijn zelfs de bonussen van medewerkers er direct aan gekoppeld.

Wat zijn de juiste prestatie-indicatoren?

Maar hoe bepaal je welke prestatie-indicatoren belangrijk zijn voor de organisatie? Hoe zorg je dat deze prestatie-indicatoren de juiste informatie leveren om kritieke problemen te achterhalen en hoe kom je tot een concrete procesverbetering? Deze whitepaper beschrijft aan de hand van een stappenplan hoe de juiste prestatie-indicatoren het beste gedefinieerd kunnen worden.

In 6 stappen van strategie naar KPI 

Het is belangrijk om de juiste prestatie-indicatoren te bepalen, maar het is ook belangrijk om hierbij oog te houden op de strategie. Daarnaast is het essentieel de prestatie-indicatoren zodanig te definiëren dat een directe, expliciete koppeling met de processen mogelijk is. Om dit concreet aan te pakken beschrijft deze whitepaper een stappenplan met 6 verschillende stappen. Deze stappen zijn:

  1. Bepaal de strategie
  2. Vertaal de strategie naar concrete doelstelling
  3. Bepaal de kernprocessen
  4. Koppel de doelstellingen aan de kernprocessen
  5. Definieer prestatie-indicatoren
  6. Maak decomposities van processen en indicatoren

Na het doorlopen van de bovenstaande 6 stappen is het zaak om de prestatie-indicatoren te implementeren. Lees hierover meer in de volledige whitepaper.

Hogere kwaliteit in de organisatie

Het doel van het meten van prestatie-indicatoren is de kwaliteit van de organisatie naar een hoger niveau tillen. Om concrete verbeteringen in de operatie teweeg te brengen is een directe beïnvloeding van de kernprocessen noodzakelijk. Door performance management te integreren met procesmanagement kan aan deze beïnvloeding vorm worden gegeven.

Aan de slag in uw organisatie

Download nu de whitepaper Bepaal de juiste prestatie-indicatoren voor je proces en til de kwaliteit van de organisatie naar een hoger niveau.