Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Van procesvisualisatie naar concrete organisatieverbeteringen

Continu verbeteren met Lean

Lean manufacturing is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te creëren met zo min mogelijk verspillingen. Lean manufacturing heeft het doel het bedrijfsresultaat te verbeteren. Dit doet het door de productie zo slank en efficiënt mogelijk te laten verlopen en zodoende de kosten omlaag te brengen.

Organisatieverbeteringen doorvoeren met Lean

Het streven naar zo’n optimale flow is de grondgedachte van Lean. Het verbeteren van de organisatie met behulp van Lean gaat over twee verbeteringen:

  1. Klanttevredenheid: snelheid en kwaliteit
  2. Procesverbetering: procesbeheersing en het voorkomen van fouten

Dit houdt in dat wat de klant vraagt van de organisatie op tijd, zonder fouten en tegen de laagst mogelijke prijs geleverd wordt.

7 soorten van verspilling

Figuur: Centraal binnen Lean staan de zeven soorten van verspillingen.

In de verbeteraanpak van Lean staan een aantal zaken voorop. Het bijhouden van de manier waarop het werk gedaan wordt, het onderzoeken van werkstromen tussen mensen en tussen afdelingen en het delen van kennis en methoden met medewerkers, zodat zij hun werk continu kunnen verbeteren.

Om succesvol met Lean aan de slag te gaan moet de Lean-filosofie in de hele organisatie ingeburgerd zijn. Lean is een filosofie over de gehele organisatie heen. Bij Lean wordt er gekeken naar de totale waardestroom en dus naar het gehele proces.

Verbeteringen doorvoeren op basis van procesvisualisatie

Deze whitepaper beschrijft de basisbeginselen van Lean en de methodes en instrumenten die er zijn om een organisatie Lean te maken. Daarnaast worden praktische handvatten gegeven om de Lean-methode toe te passen in een verbetertraject binnen jouw organisatie.

 

Download de whitepaper
Download