Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Van klantdata naar een langdurige klantrelatie

First Time Right

De beschikbaarheid en de kwaliteit van klantgegevens speelt een cruciale rol binnen organisatie. Processen op het gebied van inkoop, productie, distributie, marketing, verkoop of service leunen op deze gegevens, welke meestal afkomstig zijn uit verschillende bronnen, systemen en applicaties. Die verschillende bronnen zorgen voor een grote verscheidenheid in de inhoud, het formaat en de syntactische en semantische waarde. Om te kunnen controleren of de klantdata al aanwezig is, is de behoefte aan een richtlijnen binnen organisaties gegroeid. Daarnaast moet data worden gevalideerd en zo nodig gecorrigeerd, aangevuld en gestandaardiseerd. Dit principe het First Time Right.

Het ‘First Time Right’-principe
Deze whitepaper beschrijft de achtergrond, definitie en business impact van de toepassing van het ‘First Time Right’-principe. First Time Right gaat de gevreesde doublures in klantdata tegen en vormt tegelijkertijd de basis van het up- en downstream data management. Toepassing van First Time Right geeft als resultaat een hogere klanttevredenheid, geoptimaliseerde productiviteit en een aanzienlijke stijging van de winst.

Toegevoegde waarde van First Time Right
Het resultaat van deze toepassing is een hogere klanttevredenheid, geoptimaliseerde productiviteit en een aanzienlijke stijging van de winst. First Time Right heeft toegevoegde waarde voor:

  • Fraudedetectie;
  • Voorkomen van vervuiling;
  • Intelligent zoeken;
  • Klanttevredenheid;
  • Cross-selling;
  • Verbeteren van bedrijfsimago;
  • Effectiviteit van campagnes;
  • Efficiëntie van processen.

Download de whitepaper
Download de whitepaper “First Time Right” en lees meer over het creëren van een langdurige klantrelatie met klantdata door het verhogen van de klanttevredenheid met het ‘First Time Right’-principe.

 

Download de whitepaper
Download